7.12.16

Brwydr y Bandiau 2017 - BBC Radio Cymru + Maes B


O wefan Brwydyr y Bandiau Maes B

Yn dilyn llwyddiant Chroma yn  Brwydr y Bandiau  2016 rydan ni’n falch o gyhoeddi fod y gystadleuaeth yn ei hôl ar gyfer 2017.
Felly os ydych chi mewn band neu’n artist unigol, ac isio ennill £1,000, Chwarae yn Maes B, recordio sesiwn Radio Cymru, ymddangos ar Ochr 1 a chael erthygl yn y Selar yna mae’n werth cystadlu!
Dyddiad cau’r gystadleuaeth yw 3 Chwefror 2016, a chynhelir rowndiau rhanbarthol mewn gwahanol rannau o Gymru yn ystod mis Mawrth ac Ebrill, gyda’r rownd derfynol yn cael ei chynnal ar Lwyfan y Maes yn Eisteddfod Genedlaethol Môn.

Ffurflen gais ar gael o'r wefan yma

No comments:

Post a comment