31.12.16

Gig: Alun Gaffey, Ani Glass, Llwybr Llaethog | Clwb y Lyndon, Caerdydd | 20:01:17


Alun Gaffey, Ani Glass, Llwybr Llaethog (SET DJ)
Clwb y Lyndon, Caerdydd | 20:01:17 | 7.30y.h. | £7


25.12.16

Nadolig Llawen i chi gyd!
23.12.16

20.12.16

Gig: Yws Gwynedd, Topper, Mr Huw | Neuadd y Farchnad, Caernarfon | 27:12:16

Yws Gwynedd, Topper, Mr Huw
Market Hall, Caernarfon | 27:12:16 | 7.30yh | £12 
Tocynnau ar gael o Palas Print


Gig: Swnami, Candelas, Calfari, Fleur de Lys | Neuadd y Farchnad, Caernarfon | 28:12:16Swnami, Candelas, Calfari, Fleur de Lys
Neuadd y Farchnad, Caernarfon | 28:12:16 | £12
www.facebook.com/MarketHallDre/

18.12.16

Deud y byddai'n disgwyl - Cowbois Rhos Botwnnog | Wedi'i enwebu ar rhestr Can Orau Gwobrau Y Selar 2016
Deud y byddai'n disgwyl - Cowbois Rhos Botwnnog
Enwebwyd ar gyfer rhestr Can Orau gwobrau Y Selar 2016

Hir Pob Aros - Ysgol Sul | Wedi'i enwebu ar rhestr Can Orau Gwobrau Y Selar 2016
Hir Pob Aros - Ysgol Sul
Enwebwyd ar gyfer rhestr Can Orau gwobrau Y Selar 2016

Canfed Rhan - Candelas | Wedi'i enwebu ar rhestr Can Orau Gwobrau Y Selar 2016

Canfed Rhan - Candelas
Enwebwyd ar gyfer rhestr Can Orau gwobrau Y Selar 2016

Cyn i'r lle ma gau - Y Bandana | Wedi'i enwebu ar rhestr Can Orau Gwobrau Y Selar 2016
Cyn i'r lle ma gau - Y Bandana
Enwebwyd ar gyfer rhestr Can Orau gwobrau Y Selar 2016

Helo Hiraeth - Geraint Jarman | Wedi'i enwebu ar rhestr Can Orau Gwobrau Y Selar 2016

Helo Hiraeth - Geraint Jarman
Enwebwyd ar gyfer rhestr Can Orau gwobrau Y Selar 2016

Suddo - Yr Eira | Wedi'i enwebu ar rhestr Can Orau Gwobrau Y Selar 2016
Suddo - Yr Eira
Enwebwyd ar gyfer rhestr Can Orau gwobrau Y Selar 2016

Promenad - Ysgol Sul | Wedi'i enwebu ar rhestr Can Orau Gwobrau Y Selar 2016
Promenad - Ysgol Sul
Enwebwyd ar gyfer rhestr Can Orau gwobrau Y Selar 2016

Ha ha haf - Omaloma | Enwebwyd ar gyfer rhestr Can Orau gwobrau Y Selar 2016
Ha ha haf - Omaloma
Enwebwyd ar gyfer rhestr Can Orau gwobrau Y Selar 2016

Lle'r awn i godi hiraeth - Cowbois Rhos Botwnnog | Enwebwyd ar yfer rhest Can Orai gwobrau Y Selar 2016Lle'r awn i godi hiraeth - Cowbois Rhos Botwnnog
Enwebwyd ar gyfer rhestr Can Orau gwobrau Y Selar 2016

Llenyddiaeth - Cpt Smith | Wedi'i enwebu ar rhestr Can Orau Gwobrau Y Selar 2016
Llenyddiaeth - Cpt Smith
Enwebwyd ar gyfer rhestr Can Orau gwobrau Y Selar 2016

Gweld y Byd Mewn Lliw - Band Pres Llareggub | Wedi'i enwebu ar rhestr Can Orau Gwobrau Y Selar 2016
Gweld y Byd Mewn Lliw - Band Pres Llareggub
Enwebwyd ar gyfer rhestr Can Orau gwobrau Y Selar 2016

Tiwn Bore Sul: Be fedra'i ddweud - MegaTiwn Bore Sul heddiw ydi  Be fedrai ddweud gn Mega.
Aelodau Mega yw Rhydian Bowen Phillips, Arwel Wyn Roberts, Marc Skone a Trystan Jones a recordwyd y trac yma yn Smudge Studios, Llundain yn 1999.

Da ni dal i aros am y "reunion tour"

13.12.16

Chroma - Dyma be oedd ar y gweill. Llongyfarchiadau!Da iawn Chroma am fod yn rhan o y ForteProject10 ar gyfer 2017

Allan rwan: O'r Tu Allan - Pulco


O'r Tu Allan - Pulco
CD a llyfr bach o sgribls ar werth rwan.
Chwarae gitar gyda whisg.

7.12.16

Gig: Bromas, Cpt Smith, Mobinagi | Canolfan Hermon | 27:12:16


Gig Nadolig 2016
Bromas, Cpt Smith, Mobinagi
Canolfan Hermon, Hermon, Sir Benfro
27:12:16 | 7.30yh | £6/£7 | 15+


Brwydr y Bandiau 2017 - BBC Radio Cymru + Maes B


O wefan Brwydyr y Bandiau Maes B

Yn dilyn llwyddiant Chroma yn  Brwydr y Bandiau  2016 rydan ni’n falch o gyhoeddi fod y gystadleuaeth yn ei hôl ar gyfer 2017.
Felly os ydych chi mewn band neu’n artist unigol, ac isio ennill £1,000, Chwarae yn Maes B, recordio sesiwn Radio Cymru, ymddangos ar Ochr 1 a chael erthygl yn y Selar yna mae’n werth cystadlu!
Dyddiad cau’r gystadleuaeth yw 3 Chwefror 2016, a chynhelir rowndiau rhanbarthol mewn gwahanol rannau o Gymru yn ystod mis Mawrth ac Ebrill, gyda’r rownd derfynol yn cael ei chynnal ar Lwyfan y Maes yn Eisteddfod Genedlaethol Môn.

Ffurflen gais ar gael o'r wefan yma

6.12.16

3.12.16

Topper ar Stiwdio Gefn , S4C


Topper ar Stiwdio Gefn, S4C

Allan rwan: MSM1 - Machynlleth Sound Machine #tiwn


O wefan recordiau.com

"Darganfyddiad ar hap a damwain fod Belleville, man geni tecno Detroit, yn efeilldref â Machynlleth, a arweiniodd at greu MACHYNLLETH SOUND MACHINE. Yn sianelu ysbryd gwrthryfelgar y ddau man tra wahanol yma trwy gyfrwng cerddoriaeth electroneg, yr allbwn yw cerddoriaeth tecno wedi ei drochi yn nharth cannoedd o flynyddoedd o hanes Cymru a stormydd de-orllewinol – fersiwn Cambroddyfodolaidd o un o hoelion wyth Affroddyfodoliaeth."

Sengl Dolig: Catrin Nadolig - Ian Rush


Catrin Nadolig - Ian Rush

Mae'r Dolig di cyrraedd Yr Wyddgrug yn gynnar leni.

1.12.16

Nirfana gan HMS Morris #tiwnNirfana gan HMS Morris
 o'u albwm
Interior Design


ar gael ar CD neu i'w lawrlwytho.

Allan rwan: Nadolig Alcoholig - Hanner Pei #lawrlwythwch #ffynciwchomanawr #doligllawen


Nadolig Alcoholig - Hanner Pei