31.12.16

Gig: Alun Gaffey, Ani Glass, Llwybr Llaethog | Clwb y Lyndon, Caerdydd | 20:01:17


Alun Gaffey, Ani Glass, Llwybr Llaethog (SET DJ)
Clwb y Lyndon, Caerdydd | 20:01:17 | 7.30y.h. | £7


25.12.16

Nadolig Llawen i chi gyd!
23.12.16

20.12.16

Gig: Yws Gwynedd, Topper, Mr Huw | Neuadd y Farchnad, Caernarfon | 27:12:16

Yws Gwynedd, Topper, Mr Huw
Market Hall, Caernarfon | 27:12:16 | 7.30yh | £12 
Tocynnau ar gael o Palas Print


Gig: Swnami, Candelas, Calfari, Fleur de Lys | Neuadd y Farchnad, Caernarfon | 28:12:16Swnami, Candelas, Calfari, Fleur de Lys
Neuadd y Farchnad, Caernarfon | 28:12:16 | £12
www.facebook.com/MarketHallDre/

18.12.16

Deud y byddai'n disgwyl - Cowbois Rhos Botwnnog | Wedi'i enwebu ar rhestr Can Orau Gwobrau Y Selar 2016
Deud y byddai'n disgwyl - Cowbois Rhos Botwnnog
Enwebwyd ar gyfer rhestr Can Orau gwobrau Y Selar 2016

Hir Pob Aros - Ysgol Sul | Wedi'i enwebu ar rhestr Can Orau Gwobrau Y Selar 2016
Hir Pob Aros - Ysgol Sul
Enwebwyd ar gyfer rhestr Can Orau gwobrau Y Selar 2016

Canfed Rhan - Candelas | Wedi'i enwebu ar rhestr Can Orau Gwobrau Y Selar 2016

Canfed Rhan - Candelas
Enwebwyd ar gyfer rhestr Can Orau gwobrau Y Selar 2016

Cyn i'r lle ma gau - Y Bandana | Wedi'i enwebu ar rhestr Can Orau Gwobrau Y Selar 2016
Cyn i'r lle ma gau - Y Bandana
Enwebwyd ar gyfer rhestr Can Orau gwobrau Y Selar 2016

Helo Hiraeth - Geraint Jarman | Wedi'i enwebu ar rhestr Can Orau Gwobrau Y Selar 2016

Helo Hiraeth - Geraint Jarman
Enwebwyd ar gyfer rhestr Can Orau gwobrau Y Selar 2016

Suddo - Yr Eira | Wedi'i enwebu ar rhestr Can Orau Gwobrau Y Selar 2016
Suddo - Yr Eira
Enwebwyd ar gyfer rhestr Can Orau gwobrau Y Selar 2016

Promenad - Ysgol Sul | Wedi'i enwebu ar rhestr Can Orau Gwobrau Y Selar 2016
Promenad - Ysgol Sul
Enwebwyd ar gyfer rhestr Can Orau gwobrau Y Selar 2016

Ha ha haf - Omaloma | Enwebwyd ar gyfer rhestr Can Orau gwobrau Y Selar 2016
Ha ha haf - Omaloma
Enwebwyd ar gyfer rhestr Can Orau gwobrau Y Selar 2016

Lle'r awn i godi hiraeth - Cowbois Rhos Botwnnog | Enwebwyd ar yfer rhest Can Orai gwobrau Y Selar 2016Lle'r awn i godi hiraeth - Cowbois Rhos Botwnnog
Enwebwyd ar gyfer rhestr Can Orau gwobrau Y Selar 2016

Llenyddiaeth - Cpt Smith | Wedi'i enwebu ar rhestr Can Orau Gwobrau Y Selar 2016
Llenyddiaeth - Cpt Smith
Enwebwyd ar gyfer rhestr Can Orau gwobrau Y Selar 2016

Gweld y Byd Mewn Lliw - Band Pres Llareggub | Wedi'i enwebu ar rhestr Can Orau Gwobrau Y Selar 2016
Gweld y Byd Mewn Lliw - Band Pres Llareggub
Enwebwyd ar gyfer rhestr Can Orau gwobrau Y Selar 2016

Tiwn Bore Sul: Be fedra'i ddweud - MegaTiwn Bore Sul heddiw ydi  Be fedrai ddweud gn Mega.
Aelodau Mega yw Rhydian Bowen Phillips, Arwel Wyn Roberts, Marc Skone a Trystan Jones a recordwyd y trac yma yn Smudge Studios, Llundain yn 1999.

Da ni dal i aros am y "reunion tour"

13.12.16

Chroma - Dyma be oedd ar y gweill. Llongyfarchiadau!Da iawn Chroma am fod yn rhan o y ForteProject10 ar gyfer 2017

Allan rwan: O'r Tu Allan - Pulco


O'r Tu Allan - Pulco
CD a llyfr bach o sgribls ar werth rwan.
Chwarae gitar gyda whisg.

7.12.16

Gig: Bromas, Cpt Smith, Mobinagi | Canolfan Hermon | 27:12:16


Gig Nadolig 2016
Bromas, Cpt Smith, Mobinagi
Canolfan Hermon, Hermon, Sir Benfro
27:12:16 | 7.30yh | £6/£7 | 15+


Brwydr y Bandiau 2017 - BBC Radio Cymru + Maes B


O wefan Brwydyr y Bandiau Maes B

Yn dilyn llwyddiant Chroma yn  Brwydr y Bandiau  2016 rydan ni’n falch o gyhoeddi fod y gystadleuaeth yn ei hôl ar gyfer 2017.
Felly os ydych chi mewn band neu’n artist unigol, ac isio ennill £1,000, Chwarae yn Maes B, recordio sesiwn Radio Cymru, ymddangos ar Ochr 1 a chael erthygl yn y Selar yna mae’n werth cystadlu!
Dyddiad cau’r gystadleuaeth yw 3 Chwefror 2016, a chynhelir rowndiau rhanbarthol mewn gwahanol rannau o Gymru yn ystod mis Mawrth ac Ebrill, gyda’r rownd derfynol yn cael ei chynnal ar Lwyfan y Maes yn Eisteddfod Genedlaethol Môn.

Ffurflen gais ar gael o'r wefan yma

6.12.16

3.12.16

Topper ar Stiwdio Gefn , S4C


Topper ar Stiwdio Gefn, S4C

Allan rwan: MSM1 - Machynlleth Sound Machine #tiwn


O wefan recordiau.com

"Darganfyddiad ar hap a damwain fod Belleville, man geni tecno Detroit, yn efeilldref â Machynlleth, a arweiniodd at greu MACHYNLLETH SOUND MACHINE. Yn sianelu ysbryd gwrthryfelgar y ddau man tra wahanol yma trwy gyfrwng cerddoriaeth electroneg, yr allbwn yw cerddoriaeth tecno wedi ei drochi yn nharth cannoedd o flynyddoedd o hanes Cymru a stormydd de-orllewinol – fersiwn Cambroddyfodolaidd o un o hoelion wyth Affroddyfodoliaeth."

Sengl Dolig: Catrin Nadolig - Ian Rush


Catrin Nadolig - Ian Rush

Mae'r Dolig di cyrraedd Yr Wyddgrug yn gynnar leni.

1.12.16

Nirfana gan HMS Morris #tiwnNirfana gan HMS Morris
 o'u albwm
Interior Design


ar gael ar CD neu i'w lawrlwytho.

Allan rwan: Nadolig Alcoholig - Hanner Pei #lawrlwythwch #ffynciwchomanawr #doligllawen


Nadolig Alcoholig - Hanner Pei

29.11.16

Gig: Cowbois Rhos Botwnnog, Patrobas a Pyroclastig Clwb Rygbi Pwllheli 09:12:2016

Cowbois Rhos Botwnnog, Patrobas a Pyroclastig
Clwb Rygbi Pwllheli
09:12:2016 | 7.30yh | £8 | 18+
Tocynnau ar gael yn Llên Llŷn a Tonnau

25.11.16

Gig: Eden + DJ Ian Cottrell, Clwb Ifor Bach Caerdydd 10:02:2017


TWRW yn cyflwyno
Eden
+
DJ Ian Cottrell

Clwb Ifor Bach Caerdydd
10:02:17 9pm £10 18+

Gwna dy feddwl i lawr - Mr Huw : Lawrlwythwch neu prynwch y CD o bandcamp Mr Huw"Pop tywyll gan Mr Huw gyda ei albym newydd, 'Gwna Dy Feddwl i Lawr'. 
Hon bydd 5ed albym Mr Huw ers rhyddhau 'Llond Lle O Hwrs A Lladron' yn 2007. 
Bydd yn cael ei rhyddau 25ain o Dachwedd ar CD nifer cyfyngedig a lawrlwythiad, gyda phob clawr CD wedi eu rhifo a gyda gwaith celf unigryw.....dim dau yr un fath! Unwaith eto mae Mr Huw yn newid ei sŵn gyda'i albym newydd. 

Bydd y CD yn cynnwys: 
• Gwaith celf unigryw wedi ei wneud gyda llaw 
• 2 drac ychwanegol ar y fersiwn CD 
• Print bawd unigryw Mr Huw 
• Bydd un copi o'r albym yn dod gyda phrint bawd troed Mr Huw "  

Gwefan Mr Huw

Allan heddiw: Carcharoion EP - Carcharorion


Prynwch o wefan I KA CHINGFideo: "Os gwelwch yn dda" - Dau Cefn


"Fi di'r doctor......dwi'n hollol walltgo"
Os gwelwch yn dda - Dau Cefn

Trac 12: Gweld y Byd mewn lliw - Band Pres Llareggub, Mr Phormiwla, Alys Williams. Mics gwaith cartref Pop Cymru


Trac olaf ond un mics gwaith cartref Pop Cymru ydi Gweld y Byd mewn Lliw gan Band Pres Llareggub.
Mae hon yn un o'n hoff draciau o 2016 gyda Alys Williams yn canu a Mr Phormula yn rapio ar ben y cyrn a'r bit Drwm a Bas.
Clasur o gan o albwm wych "Kurn".

22.11.16

Gig: Y Galw, Pyroclastig - Galeri, Caernarfon - 27:11:16


 Y Galw, Pyroclastig
Galeri, Caernarfon
27:11:16 3pm 


Gig: Yr Eira, Fleur de Lys, Chwalfa - Galeri, Caernarfon - 03:12:16


Yr Eira, Fleur de Lys, Chwalfa
Galeri,Caernarfon
03:12:16 8pm £8 16+

Gig: Ian Rush, Spess, Madfall Rheibus, Cor y Pentan -Ex Servicemens Club, Yr Wyddgrug 28:12:16


Ian Rush, Spess, Madfall Rheibus, Cor y Pentan
Ex Servicemens Club, Yr Wyddgrug
28:12:16 7pm £5


Gig: Ysgol Sul, Castles, Mobinagi, DJ Pentre Cudd - Y Parot, Caerfyrddin 25:11:16


Ysgol Sul, Castles, Mobinagi, DJ Pentre Cudd
Y Parot, Caerfyrddin
25:11:16 8pm £5/£6 16+

Gig:Mr Huw (lawnsio albwm), Dau Cefn | Neuadd Ogwen, Bethesda | 25:11:16Mr Huw, Dau Cefn +dj sawscaws
Neuadd Ogwen Bethesda
25:11:16 8pm £4Gig: Sŵnami, Mellt, Ffracas - Clwb Ifor Bach, Caerdydd 02:12:16


Sŵnami, Mellt, Ffracas 
Clwb Ifor Bach, Caerdydd
02:12:16 | 7.30pm | £7 | 18+

Trac 11: Teimlo'n Unig (Edward H. Groove) - DJ Dafis vs Edward H. vs Bethan Richards. Mics gwaith cartref Pop Cymru

Un arall o ail wampiadau DJ Dafis ydi trac rhif un ar ddeg mics gwaith cartref Pop Cymru.
Tro yma mae'r DiJ wedi cymeryd trac Bas enwog "Smo fi isio mynd" gan Edward H Dafis ac wedi cael y hyfryd Bethan Richards o Diffiniad i ganu ar y trac cwl yma.


Dim dyma y tro cyntaf i Bethan Richards fod yn rhan o ailwampio y gân yma.


21.11.16

Gig: Mosco, Casset, Alffa - 16/12/2016 - Greek Taverna, BangorMosco, Casset, Alffa
16:12:2016 8pm
Greek Taverna, Bangor Uchaf
£3 wrth y drws

Allan heddiw :Albwm newydd Mr Huw - Gwna dy feddwl i lawrGwna dy feddwl i lawr - Mr Huw
25:11:16
Recordiau Cae Gwyn

Trac 10: Tybed wyt ti rhy hen i wisgo sunglasses at night - DJ Dafis vs Corey Hart vs Bando

Mae trac rhif 10 yn fashyp arall gan yr hynaws DJ Dafis. Fel yn ei hit "Seithfed Nef" mi gymerodd eiriau "Tybed wyt ti'n rhy hen?" gan Bando y band cwl o'r 80au a'i gymysgu gyda "Sunglasses at night" gan yr artist "new wave" o Ganada, Corey Hart.ond nid hon oedd y gan a ddefnyddwyd gan y DJ o Fae Colwyn ond ailwampiad o "Sunglasses at night" gan y cynhyrchwyr o Ganada a'r Ffindir - Tiga a Zyntherius.


Yn anffodus, da ni methu ffeindio copi o fideo gwreiddiol "Tybed wyt ti'n rhy hen?" gan Bando felly dyma lun o glawr "Shampw" gan Bando a rhyddhawyd yn 1982 sydd yn cynnwys y trac "Tybed wyt ti'n rhy hen?"

Bando Shampw

Ffaith ffeithiol - Nid llais CPJ sydd yn canu ar y trac "Tybed wyt ti'n rhy hen i wisgo sunglasses at night"

19.11.16

Gogeneddus yw y Galon - Rogue Jones, allan rwan


Allan rwan, sengl AA gan Rouge Jones

Gogoneddus yw y Galon

o'r albwm VU           

Trac 8: Basement Bowen Philips - DJ Dafis vs Basment Jaxx Vs Rhydian Bowen Philips


Y cyntaf o mashups bendigedig DJ Dafis ydi trac rhif 8.
Mae Basement Bowen Philips yn gymysgedd o 
Rendez Vu o albwm "Remedy" gan Basement Jaxx a Gwyneb Arall gan DJ Dafis (geiriau gan Pop Cymru) ac yn cynnwys talent canu y Mega ddyn - Rhydian Bowen Philips.


VDilynwch

soundcloud.com/rhydbowphill

twitter.com/RhydBowPhill


17.11.16

.....a wedi rhyddhau yn ddiweddar: Yr Oria - Cyfoeth Budur

Yn newydd gan Y Gwenyn - Cler yn y Briwneu i ni'r Gogs - Pry yn y Popo

Trac 6: Karaoke Queen (Remix) - Catatonia. Mics gwaith cartref Pop Cymru


Daw Karaoke Queen o drydydd albwm Catatonia, Equally Cursed and Blessed. Aeth i rhif un yn siartiau y DU ym mis Ebrill 1999. Rhyddhawyd sengl bychan arbennig o ailwampiad Karaoke Queen a hwn ddefnyddir fel 6ed trac mics gwaith cartref Pop Cymru.

16.11.16

Trac 5: Deus - Diffiniad. Mics gwaith cartref Pop CymruDaw pumed trac mics gwaith cartref Pop Cymru gan brenhinoedd Pop Cymraeg.
Mae Deus yn un o'n hoff draciau Drym a Bâs erioed. 

Sianel You Tube Diffiniad
15.11.16

Trac 4: REU (Akira) Ty Gwydr. Mics gwaith cartref Pop Cymru

Ty Gwydr
Pedwerydd trac ar gyfer mics gwaith cartref ydi REU(Akira) gan Ty Gwydr.
T.E.CH.N.O.L.E.G..............TECHNOLEG


14.11.16

Propeller - Cpt Smith

Propeller - Cpt.Smith
Allan rwan        

neu o wefan
Trac 3: Chwyldro Gwenno (ailwampiad Andrew Wetherall). Mics gwaith cartref Pop Cmru


Trac 3 o fics gwaith cartref Pop Cymru ydi ailwampiad Andrew o Chwyldro gan Gwenno. Mae yr ailwampiad yma yn un o nifer a gynhyrchwyd o gan wreiddiol Chwyldro ond mae y fersiwn yma gan y DJ a cynhychydd o Lloegr, Andrew Wetherall 
Dilynwch

@gwennosaunders

facebook.com/Gwennomusic/

soundcloud.com/gwenno

instagram.com/gwennosaunders

www.gwenno.info


Dicograffi

Y Dydd Olaf
2015
Heavenly Recordings


Ymbelydredd
2012
PeskiMôr Hud
2002
SainVodya 
2003
Sain