9.5.15

Sen Segur yn chwalu - Datganiad ar Facebook

NEGES I BAWB / MESSAGE FOR ALL Ar ôl pum mlynedd a hanner o greu, recordio a pherfformio ein cerddoriaeth, mae'r amser wedi dod i Sen Segur ddod i ben. Buasem yn hoffi deud diolch o waelod calon i bawb am ein cefnogi trwy gydol bywyd y band. Heb gerddoriaeth buasen byth wedi cyfarfod a gwneud ffrindiau â chymaint o bobl groovy dros y blynyddoedd. Mae ein albym 'Films' i chi gyd - ewch i jecio fo allan ar https://sensegur.bandcamp.com/album/films Heddwch a chariad i bob un ohonoch. Ben, George, Gethin, Dafydd & Alex Sen Segur x x

No comments:

Post a comment