14.2.13

Sadwrn.com


Mae gwefan Sadwrn.com wedi cael ailwampiad a gweddnewidiad.
Yn ol cylchlythyr diweddar.

"NEWYDDION MAWR! Wedi bron i bedair blwyddyn o ddatblygu mae gwefan newydd sadwrn.com bellach yn fyw. Byddwch nawr yn gallu creu cyfrif, datblygu rhestr dymuno, dilyn eich archeb a llawer mwy. I ddathlu lansio'r wefan rydym yn cynnig gostyngiad o 10% ar holl gynnyrch y safle (heblaw tocynnau & tocynnau anrheg) nes dydd Llun nesaf. I dderbyn y gostyngiad rhowch y côd canlynol yn y golofn côd taleb ar y tudalen talu - ynfyw13.

Gobeithio byddwch yn mwynhau'r safle newydd, croeso i chi yrru unrhyw sylwadau i ni am ffyrdd pellach i'w wella."
No comments:

Post a comment