31.1.13

Castro Gwhaniaeth @castrocerdd #llandeilo
Castro o Landeilo'n perfformio "Gwahaniaeth" yn y Mason's Arms, Llanelli, Nos Fercher, 30ain o Ionawr, 2013.

Castro yw...
Osian Owen - Gitar, Llais
Caradog Davies - Gitar Fas
Sam Rhys - Dryms

No comments:

Post a comment