1.11.13

Gwenno - Chwyldro (r.seiliog remix) #ailwampiad #tiwn

20.9.13

Tair gan y Y Ffug #tinws #gwych #indie

30.7.13

Gigs Cymdeithas Eisteddfod Dinbych - Mawrth 6ed o Awst 2013 #eisteddfod #cymdeithas #gigs

Gigs Cymdeithas - Tafarn y Gild Dinbych
http://cymdeithas.org/steddfod2013

STEVE EAVES

SIDDI
DAN AMOR
CASI WYN

14.2.13

Sadwrn.com


Mae gwefan Sadwrn.com wedi cael ailwampiad a gweddnewidiad.
Yn ol cylchlythyr diweddar.

"NEWYDDION MAWR! Wedi bron i bedair blwyddyn o ddatblygu mae gwefan newydd sadwrn.com bellach yn fyw. Byddwch nawr yn gallu creu cyfrif, datblygu rhestr dymuno, dilyn eich archeb a llawer mwy. I ddathlu lansio'r wefan rydym yn cynnig gostyngiad o 10% ar holl gynnyrch y safle (heblaw tocynnau & tocynnau anrheg) nes dydd Llun nesaf. I dderbyn y gostyngiad rhowch y côd canlynol yn y golofn côd taleb ar y tudalen talu - ynfyw13.

Gobeithio byddwch yn mwynhau'r safle newydd, croeso i chi yrru unrhyw sylwadau i ni am ffyrdd pellach i'w wella."
31.1.13

Thoughts of Chairman Mwyn: Notes on Welsh Culture EOS Royalties etc

Thoughts of Chairman Mwyn: Notes on Welsh Culture EOS Royalties etc: First published as Guest Blog for link2wales  http://link2wales.co.uk/2013/crudblog/blog-rhys-mwyn-welsh-royalties-row/#more-13768 Som...

Castro Gwhaniaeth @castrocerdd #llandeilo
Castro o Landeilo'n perfformio "Gwahaniaeth" yn y Mason's Arms, Llanelli, Nos Fercher, 30ain o Ionawr, 2013.

Castro yw...
Osian Owen - Gitar, Llais
Caradog Davies - Gitar Fas
Sam Rhys - Dryms

2.1.13

Lliwio - Geth Vaughan - #tiwnteidi

Dilynwch newyddion am EOS ar twitter #eos

1.1.13

Blwyddyn Newydd Dda i chi. #2013 - Hoff Sengl, Hoff Albwm 2012 #blwyddynnewydddda

Blwyddyn Newydd Dda i Chi Bopwyr Cymru!

Mae wedi bod yn flwyddyn wych i gerddoriaeth Pop, Dawns ayb gyda mwy o bobl yn cyfansoddi ac yn samplo ac yn creu Sin Bop go iawn.

Cyn bod ni'n cyhoeddi yr enillwyr hoffai Pop Cymru ddeud gair.......

Tristwch yw ar ddiwedd y flwyddyn nad oes cytundeb wedi bod rhwng ein sianel radio hoff ag EOS, undeb y cerddorion Cymreig.
Barn PC  yw na fydd yr  anghydfod yma'n mynd i helpu datblygiad y sin bop Cymraeg a'r bandiau newydd sydd yn dod dros y gorwel. Pwy sydd yn wir edrych ar ol y Sin i ni a phwy sydd yn rhoi bandiau newydd ar ben ffordd?
A ddylai unrhyw arian sydd ar gael yn y diwydiant gael ei ddefnyddio i ennyn a hybu bandiau newydd Cymraeg?
Be am i unrhyw arian hawlfraint o ganeuon Cymraeg cafwyd eu cyhoeddi cyn 2003  fynd i botyn pres mawr i ddatblygu bandiau newydd a helpu mynd ar gerddoriaeth i'n ysgolion an cymunedau?

Mond syniad........ beth bynnag hei lwc i bawb sydd yn trafod, gobeithio daw ateb yn fuan.

Felly nol i'r mater pwysig o.........

Hoff Albwm Pop Cymru 2012

Gyda'i cerddoriaeth house / electroneg llawn egni mae'r clod yn mynd i

Clinigol a phawb oedd yn gyfrifol ac yn cymeryd rhan yn yr albwm ddwbwl Discopolis.
Hoff Sengl Pop Cymru 2012
Mi gafon ni lawer o senglau gwych dros 2012. Diolch  i Soundcloud ,You Tube ar cyfryngau torfol rydym wedi gallu clywed caneuon gan fandiau newydd a ffresh yn syth "off the press" wethiau cyn i'r cyfryngau traddodiadol cael ei bachau arnyn nhw.

Dyma'r tri sengl ddoth i dop rhestr Hoff Senglau Pop Cymru 2012

Rhif 3 
El Parisa - Ceffyl Gwyn (Remix Hanner Nos Banc)


Dyma bartneriaeth gwych rhwng El Parisa a'r arch ailwampiwr y Banc. Mwy plis.

Rhif 2
Neb i fi - Y Reu

Gobeithio gawn ni glywed mwy gan Y Reu yn 2013 . Albwm efallai?

Rhif 1
Ymbelydredd - Gwenno
Dyma hoff sengl Pop Cymru yn 2012. Yn llwyr heiddianol mae Ymbelydredd yn dod o EP Ymbelydredd sydd yn llawn tiwns electro/pop/80au.
Rhyddhawyd yr EP ym mis Gorffennaf '12 ond bu o dan y radar cyfryngol am rhai misoedd tan yn ddiweddar lle sylweddolodd pawb bod hon yn glincar o sengl ac EP gan artist talentog iawn.

Mae Ymbelydredd EP gan Gwenno ar gael o Peski......i orffen

Hoffwn ddiolch i'r bandiau ag unigolion wnaeth rhyddau caneuon, prefformio mewn gis, ymddangos ar S4C a RC a chadw y Sin Bop Cymraeg i fynd yn  2012.

Dioch hefyd i ddilynwyr blog Pop Cymru, diolch am y RT's.

Fel ffan o'r sin, mi roedd 2012 yn wych ond mi fydd 2013 yn well fyth.

Ewch ymaith, cyfansoddwch, samplwch, rhyddhewch, darlledwch, rhannwch,  byddwch lawen a gwnewch bopeth yn Gymraeg.