1.12.12

Calendr Adfent Pop Cymru #1 - Clwy Tair - BANC #adfent #nadoligBanc sydd yn croesawu mis Rhagfyr 2013 gyda'r trac Clwy Tair. Mae hefyd yn digwydd bod yn drac cyntaf o 24 yng Ngalendr Advent Pop Cymru. Nid hon fydd yr ola  glywn ni gan BANC yn yr wythnosau nesaf gan fod traciau gwych wedi ei cynhyrchu yn y flwyddyn diwethaf yn enwedig ailwapiadau Clinigol, Messner a Brigyn.

Mi ddown ni a hoff draciau a fideos Pop Cymru o'r flwyddyn ddiwethaf ag ymhellach.

Gan fod Dolig ar ei ffordd beth am gefnogi y SRG, prynwch draciau i'w lawrlwytho neu CD yn anrheg i'ch teulu ffrindiau neu elynion.Mi ddown ni a syniadau i chi yn yr wythnosau i ddod.

Felly Rhagfyr hapus i chi a mwynhewch Calendr Adfent Pop Cymru.

No comments:

Post a comment