29.12.12

10 uchaf 2012 - Owain Schiavone

http://www.golwg360.com/celfyddydau/95435-10-uchaf-caneuon-2012

Nofio Trybelydrol - SenSegur

1.12.12

Wythdegau -Tonfedd Oren

Remix hanner nos Banc - Hanner Nos - Ceffyl Gwyn

Calendr Adfent Pop Cymru #1 - Clwy Tair - BANC #adfent #nadoligBanc sydd yn croesawu mis Rhagfyr 2013 gyda'r trac Clwy Tair. Mae hefyd yn digwydd bod yn drac cyntaf o 24 yng Ngalendr Advent Pop Cymru. Nid hon fydd yr ola  glywn ni gan BANC yn yr wythnosau nesaf gan fod traciau gwych wedi ei cynhyrchu yn y flwyddyn diwethaf yn enwedig ailwapiadau Clinigol, Messner a Brigyn.

Mi ddown ni a hoff draciau a fideos Pop Cymru o'r flwyddyn ddiwethaf ag ymhellach.

Gan fod Dolig ar ei ffordd beth am gefnogi y SRG, prynwch draciau i'w lawrlwytho neu CD yn anrheg i'ch teulu ffrindiau neu elynion.Mi ddown ni a syniadau i chi yn yr wythnosau i ddod.

Felly Rhagfyr hapus i chi a mwynhewch Calendr Adfent Pop Cymru.

26.11.12

9.8.12

Yr Angen yn y Stiwdio GwelltYr Angen wedi ei recordio yn fyw yn y Stiwdio Gwellt ar Faes yr Eisteddfod.

am fwy gan Yr Angen a bandiau eraill ewch i

www.stiwdiogwellt.com

14.6.12

Dauddegtri - Y Niwl #syrffio #surf #pop #cymruNiwl 4 ar gael o

http://yniwl.bandcamp.com/album/y-niwl-4

Y Selar Mehefin 2012 - ar gael rwan
10.6.12

1.6.12

Odlgymix - Straffagl #gwych #torch #flame


Gofalus - ambell i reg.

Pop Cymru - PunkNeil Crud wedi rhoi clasur Jarman gan yr Anhrefn ar ei flog gwych.
Mae Neil yn edrych yn ol ar rhai o glasuron Cymreig sydd yn ei blesio.
Am fwy o ddanteithion ewch i
http://link2wales.co.uk/

7.5.12

Gwobrau Rap 2012 - Heno am 8pm #gwobraurap


Gwobrau Rap 2012 heno ar BBC Radio Cymru

2.4.12

EP i'r Afiechydon - Mr Huw

Allan rwan mae EP newydd Mr Huw - EP i'r Afiechydon
Yn cynnwys 4 o ganeuon melodic Mr Huwddaidd gallwch ei lawrlwytho yma.

EP i'r Afiechydon - EP - Mr Huw
                                                                  

Mae 100 o CDs wedi ei creu gyda clawr unigryw wedi ei gwneud gan ffrindiau a chyfeillion Mr Huw.
Mae'r CDs ar gael o gigs Mr Huw neu i aelodau rhestr ebost Mr Huw.
I fod ar ei rhestr ebost ewch i www.mrhuw.com , cliciwch ar Lawrlwytho a rhowch eich ebost yn y bocs. Gewch i lawrlwytho copi am ddim o albym Gogleddwyr Budur Mr Huw am eich trafferth.

Copi rhif 56/100
Clawr gan Gethin 10oed

12.3.12

Calon yn Llosgi - JJ Sneed - Chwarae ar draws Ewrop @MTV_Sweden
Llongyfarchiadau i JJ Sneed. Mae "Calon yn Llosgi" wedi ei ddangos ar MTV Sweden ac wedi ei chwarae ar Radio Hit FM Växjö / Kalmar (Kronoberg) pop - Sweden, Jeronimo Groovy FM - Thiva/Athens pop (Euro) - Groeg, Holland Centraal|rep - Lisse (Zuid-Holland) pop/dance - Holland. 

10.3.12

Y Selar - Rhifyn Mis Ebrill 2012

Gwobrau Selar 2011
Crash Disco
Y Llongau
Adolygiadau

Allan rwan yn y llefydd arferol 
neu

neu darllenwch o fama29.2.12

#Unnos ar y we - BBC Radio Cymru

Gwyliwch yn fyw heno

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/c2/

Artistiaid #Unnos - Ifan Dafydd@IfanDafydd


Artistiaid #Unnos - Euron Jos Cowbois Rhos Botwnnog


@CowboisRhB
www.crhb.net/adra.html

Artistiaid #Unnos - Eryl a Sion Jen Jenirosoundcloud.com/jenjeniro

Artistiaid #Unnos - Carwyn Colorama@colorama_sound
www.colorama.org.uk


Artistiaid #Unnos - Georgia Ruth@georgiaruth
georgiaruthmusic.tumblr.com

Codi'r to - Gruff Sion Rees

Sesiwn Unnos Gŵyl Ddewi - BBC Radio Cymru #unnos

Mi fydd dathliadau Gŵyl Ddewi BBC Radio Cymru yn dechrau yn gynnar heno am wyth gyda Sesiwn Unnos Gŵyl Ddewi.
Yn cymeryd rhan bydd:
Carwyn Ellis (Colorama), 
Georgia Ruth Williams,
Eryl Jones a Sion Richards (Jen Jeniro),
Euron Jones (Cowbois Rhos Botwnnog
Ifan Dafydd 
Yn edrych ar ol pawb fydd Lisa Gwilym ac erbyn bore mi fydd yna EP wedi ei recordio yn arbennig ar gyfer Gŵyl Ddewi.
Dilynwch y cyfan ar y we ar wefan Unnos BBC Radio Cymru
Ar Twitter @lisagwilym @garethiwan @dylmei @c2bbcradiocymru
neu cymerwch ran drwy ddefnyddio #unnos25.2.12

Sengl newydd Breichiau Hir

Mi fydd y sengl "Peil o Esgyrn" yn cael ei ryddhau ar y 5ed o Fawrth. Mi fydd yn rhan o EP newydd y band.

Mwy o newyddion yn fuan

16.2.12

Brwydyr y Bandiau 2012 - C2 Radio Cymru a Mentrau Iaith Cymru


Brwydr y Bandiau
Bydd y grŵp/unigolyn sy'n ennill yn cael:
  • cytundeb i recordio Sesiwn i C2, Radio Cymru (fel arfer 3 cân)
  • perfformio mewn Gwyl fawr genedlaethol megis Maes B, yr Eisteddfod Genedlaethol
  • perfformio yng Ngwyl Swn 2012
  • perfformio ar lwyfan y Pentref Ieuentid, Sioe Frenhinol 2012
  • cael erthygl 'tudalen-lawn' yn un o rifynnau o gylchgrawn 'Y Selar'
  • sesiwn luniau (photoshoot) hanner diwrnod efo ffotograffydd proffesiynol
  • cynnig i chwarae mewn gigs Mentrau Iaith Cymru
Am fwy o wybodaeth ewch i wefan http://www.bbc.co.uk/radiocymru/c2/safle/brwydrybandiau/

Cyn ennillwyr
2011


2010

14.2.12

11.2.12

Clinigol - Discopolis #disco #cymraeg #dawns

Allan wythnos yma mae albym hirddisgwyliedig Clinigol.
Mae Discopolis yn llawn disco, cerddoriaeth dawns, ailwapiadau a cantorion gwadd i ddiddanu ni garwyr pop dros ddwy CD.
Mae 22 can ar gael iw gael ar CD neu i'w lawrlwytho yma.


Discopolis - Clinigol


9.2.12

C2: Canu Protest ar iPlayer

Y cerddor Gruff Lynch sy'n canolbwyntio ar wleidyddiaeth a chanu pop Cymraeg yn y cyfnod rhwng 1979 a 1997. 
http://www.bbc.co.uk/i/b01bp7l2/


12.1.12

2.1.12

20 uchaf gwerthiant Sadwrn.com 2011 #llongyfarchiadau #prynwch @sadwrncyf


Mae Sadwrn.com yn cyhoeddi ei 20 uchaf o ran gwerthiant yn 2011
I ddathlu maen't yn cynnig 20% o bris yr ugain uchaf tan ddiwedd mis Ionawr. Ewch a phrynwch

20  Gwyneth Glyn - Wyneb Dros Dro 
19  Sweet Baboo - Girl Under a Tree 
18   - Gathering Dusk 
17   - Undegsaith
16  Amrywiol/Various - Y Record Goch 
15   - Uwchben y Drefn
14  Geraint Jarman - Brecwast Astronot
13   - Box
12   - Yr Ods
11   - Tan
10   - Y Niwl LP
  /  - Y Baban Bach
  - Llyfr Lliwio / Colouring Book
 - Ar Gof a Chadw 
  - Troi a Throsi
Gwyneth Glyn - Cainc
  - Hotel Shampoo
  - Tethered for the Storm
  - Dyddiau Du, Dyddiau Gwyn

A llongyrchiadau mawr i 

 Steve Eaves - Ffoaduriaid