20.9.11

Clwb Ifor Bach mis Hydref


  Newyddion Diweddaraf...
Digwyddiadau'r Hydref
Jen Jeniro / Sen Segur / Swnami / DJ Meic P
Clwb Ifor Bach

Gig cynta'r tymor newydd efo tri band na'th tipyn o argraff yn y gwyliau cerddorol yn ystod yr Haf; Jen Jeniro a Sen Segur o Ddyffryn Conwy ac enillwyr Brwydr y bandiau Maes B eleni, Swnami.
 Nos Sadwrn 24 Medi | 8pm | £6 | 18+
Elin Fflur / Yr Angen / Gildas / DJ Hefin Jos
Clwb Ifor Bach
Ymweliad cynta Elin Fflur i Glwb Ifor Bach ers sawl blwyddyn. Cefnogaeth gan Yr Angen a Gildas.
 Nos Sadwrn 1 Hydref | 8pm | £6 | 18+
The Gentle Good / Alun Gaffey / Tom ap Dan / DJ Meic P
Gwdihw Bar
Y cyntaf mewn cyfres o gigs acwstig newydd sy'n cael ei drefnu gan Clwb Ifor Bach yn Bar Gwdihw. Bydd y gigs yn cael ei cynnal ar yr ail nos Fercher o bob mis; cyfle gwych i weld rhai o artistiaid acwstig gorau Cymru mewn lleoliad gwych. Yn chwarae ar y noson agoriadol mae The Gentle Good - ei berfformiad olaf cyn hedfan i China i recordio ei albym newydd - Alun Gaffey a Tom ap Dan.
 Nos Fercher 12 Hydref | 8pm | £3 | 18+
Y Bandana / Y Cyfoes / Y Morgrug
Clwb Ifor Bach
Bandiau ifanc llawn egni sydd efo ni heno - yn genhedlaeth nesa i gynulleidfaoedd Cymru gymrid i'w calonnau. O'r tri Y Bandana sydd wedi creu y fwyaf o argraff dros y flwyddyn diwethaf efo'i setio byw gwallgo' a'i gwisgoedd gwirion. Yn cefnogi mae Y Cyfoes o Gwm Gwendraeth a Y Morgrug, ei gig cyntaf yn Gaerdydd ersi llais y canwr ddisgyn octave neu ddwy!
 Nos Sadwrn 15 Hydref | 8pm | £6 | 18+
Soft Hearted Scientists / Clwb Ifor Bach
Clwb Ifor Bach
Mae Soft Hearted Scientists o Gaerdydd newydd ryddhau ei pedwerydd albym, casgliad o ganeuon seicadelig gwych sy'n dwyn i'r cof cyfnod cynnar Pink Floyd, sydd wedi derbyn adolygiad arbenning yn y wasg Prydeinig. Yn ei cefnogi mae'r band sy'n gyfrifol am un o albyms Cymraeg gorau 2010, Cowbois Rhos Botwnnog.
 Nos Sadwrn 05 Tachwedd | 8pm | £6 | 18+
Colorama / Iwan Huws / Trwbador / DJ Meic P
Gwdihw Bar
Yr ail mewn cyfres o gigs acwstig newydd sy'n cael ei trefnu gan Clwb ifor Bach yn Bar Gwdihw. Yn perfformio mae Colorama, sy'n brysur yn hyrwyddo ei mini albym Cymraeg newydd, Iwan Huws o Cowbois Rhos Botwnnog a Trwbador o Gaerfyrddin.
 Nos Fercher 09 Tachwedd | 8pm | £3 | 18+

No comments:

Post a comment