21.8.11

Pesda Roc 2011 (er cof am Les) 1af - 4ydd o Fedi 2011 #gigspc

Tocynnau ar gael o www.Sadwrn.com
Siop Kathy,Bethesda
Barbwr Mr Tom,Bethesda
Fitzpatricks,Bethesda
Cob Records,Bangor
Palas Print,Caernarfon

Pwy, Pryd a Lle -

Nos Fercher 31/8 7pm Clwb Criced
Talwrn yn Coffau Les ac Iwan Llwyd gyda
Geraint Lovgreen a Twm Morys yn perfformio
Tim Ogwen, Nantlle a Caernarfon
£5 ar y drws
-------------------------------------
Nos Iau 1/9 7pm Neuadd Ogwen
Gruff Rhys
Y Niwl
Cowbois Rhos Botwnnog
£10 o flaen llaw
£12 ar y drws
-----------------------------------
Nos Wener 2/9 7pm Neuadd Ogwen
Dafydd Iwan
Sian James
Hogiau'r Bonc
ac yn cyflwyno Neville Hughes
£5 o flaen llaw
£7 ar y drws
-------------------------------------
Nos Wener 2/9 7pm Fitzpatricks
Bob Delyn
£10 o flaen llaw yn cynnwys pryd o fwyd hyfryd
o Fitzpatrick
-----------------------------------
Nos Wener 2/9 7pm Clwb Rygbi
Yr Ods
Jen Jeniro
Sen Segur
Yucatan
£5 ar y drws
----------------------------------
Dydd Sadwrn 3/9 3-7pm rhai o Dafarndai Pesda
a Llys Dafydd
nifer gerddorion...manylion i ddilyn
----------------------------------
Nos Sadwrn 3/9 7pm Neuadd Ogwen
Maffia Mr Huws
Geraint Jarman
Celt
The Chillingtons
a mwy
£6 o flaen llaw
£8 ar y drws
----------------------------------
Nos Sadwrn 3/9 7pm Clwb Rygbi
Poket Trez
Wibidi
Dau Cefn
Acid Casuals
Kim de Bills
£5 ar y drws
---------------------------------
Pnawn sul 4/9 1pm Fitzpatricks
9Bach
Jaci Williams ac Aron Elias
£10 o flaen llaw yn cynnwys pryd o fwyd hyfryd
o Fitzpatricks
---------------------------------
Nos Sul 4/9 7pm
Bryn Fon
Y Bandana
Rhian Mostyn
£5 o flaen llaw
£7 ar y drws


No comments:

Post a comment