24.8.11

Cylchlythyr Diweddaraf Sadwrn.com
FacebookTwitter
SADWRN.COM

NEWYDDION | NEWS

Newyddion mawr i ni yn Sadwrn - da ni wedi cal system newyddion newydd sy'n golygu bod ni'n gallu cynnwys tipyn mwy o'r cynnyrch diweddaraf ym mhob cylchlythyr. Dau wyl cerddorol yn y gogledd sydd efo ni i ddechrau - Pesda Roc a Gwyl Gwydir. Ma na amryw o opsiynnau o ran y tocynnau sydd ar gael felly sbiwch trwyddynt i weld pa gigs da chi isho mynychu. Un eitem newydd sydd efo ni i'w rhagarchebu, ond mae'n CD da ni'n  disgwyl i ennyn tipyn o ymateb - min albym newydd gan Colorama. Ma Carwyn a'r band wedi perfformio'r caneuon newydd yn ystod yr Eisteddfod yn ddiweddar a ma rhaid deud bod nhw'n swnio'n anhygoel. Cynnyrch steddfod yw tipyn o'r gweddill, ond nawr bod pawb wedi dod dros y profiad o'r diwedd dyma gyfle i'ch atgoffa o be gafodd ei ryddhau; albyms newydd gan Sibrydion, Plant Duw a Huw Haul a vinyls gwych gan Jen Jeniro a criw Recordiau Lliwgar. Ymysg yr eitemau eraill sydd wedi'i rhestri mae albyms newydd gan Galwad y Mynydd, Lowri Evans, Sweet Baboo, Houdini Dax a rapiwr gorau'r byd... Rapscaliwn.

Great news for us here at Sadwrn - we've had a new news system which now means that it's possible to include a loads more new releases in each newsletter. We're kicking things off this time we two festivals happening up in north wales in early September; Pesda Roc and Gwyl Gwydir. There are various tickets available for both events so it's worth popping over to the site to see which gigs to attend. on the Cd front we only have one new item to pre-order, but it's cracker - a new mini album by Colorama. He played a few of the new tracks during Maes B and they sounded ace. As for the other items listed many of them were released in time for the  National Eisteddfod, so since everybody seems to have finally recovered from the event it's a good time to remind you of what was releases. They include new albums by Sibrydion, Plant Duw and Huw Haul as well as some quality vinyl from Jen Jeniro and the lads behind Recordiau Lliwgar. other items in the newsletter include new albums by Galwad y Mynydd, Lowri Evans, Sweet Baboo, Houdini Dax and the best rapper in the world... Rapscaliwn.


cofion / regards

CYNNYRCH NEWYDD | NEW PRODUCTS

Pesda Roc 2011 (Er Cof am Les)
01-04/09, Bethesda
Tocynnau Amrywiol / Various Tickets
Eleni ma Pesda Roc yn cael ei gynnal dros gyfnod o ddiwrnodau ar ddechrau mis Medi mewn amrwy o leoliadau yn Bethesda. Gellir prynu tocynnau unigol ar gyfer y gigs yma. Ymysg yr artistiaid sy'n perfformio mae Gruff Rhys, Y Nwil, Maffia Mr Huws, Geraint Jarman, Bryn Fôn, Yr Ods a llawer mwy. Ma'r holl ddigwyddiad wedi'i drefnu er cof am Les Morrison.

Pesda Roc is this year held over a series of days at the start of September in numerous locations across Bethesda. Individual tickets for the gigs are available here. Amongst the artists performing are; Gruff Rhys, Y Nwil, Maffia Mr Huws, Geraint Jarman, Bryn Fôn, Yr Ods and many more. The festival has been organised in memory of Les Morrison.
Gwyl Gwydir
09-10/09, Llanrwst
Tocynnau Amrywiol / Various Tickets
Tocynnau amrwyiol ar gyfer gigs Gwyl Gwydir. Ymysg y bandiau sy'n perfformio mae; Y Niwl, Cowbois Rhos Botwnnog, Sibrydion, Yr Ods, Colorama a llawer mwy.

Various tickets for Gwyl Gwydir. Amongst the artists performing are Y Niwl, Cowbois Rhos Botwnnog, Sibrydion, Yr Ods, Colorama and many more.
Colorama
Llyfr Lliwio
CD | £7.00
Mae Colorama wedi bod yn brysur yn y stiwdio yn creu mini albym newydd. Gyda'r enw 'Llyfr Lliwio' dyma ei albym cyntaf sy'n cynnwys caneuon Cymraeg yn bennaf. Rhag-archebwch nawr.

Colorama have announced their next release will be a mini-album entitled ‘Llyfr Lliwio’ (‘Colouring Book’). Llyfr Lliwio is their first predominantly welsh language album. Pre-order now.
Sibrydion
Uwchben y Drefn
CD | £10.00
Dyma'r pedwerydd albym gan Sibrydion, y tro yma wedi'i ryddhau ar ei label ei hunain. Cafodd ei albym diwethaf, Campfire Classics, dipyn o sylw yn y wasg gan gynnwys albym yr wythnos yn y Sunday Times.

Fourth studio album from Sibrydion. Following the critical acclaim of their English language offering 'Campfire Classics', including The Sunday Times album of the week, Sibrydion return with a new release on their own label.
Plant Duw
Distewch, Llawenhewch
CD | £10.00
Mae rhai o ganeuon Distewch, Llawenhewch yn bop pur y gellir ddawnsio’n hawdd iddynt. Ond, fel mae’r teitl yn ei awgrymu, mae’r albwm yn llawn gwrthgyferbyniadau.  Rhag-archebwch Nawr.

Distewch, Llawenhewch follows on from 2008's Y Capel Hyfryd and all fans of Plant Duw will simultaneously be and not be surprised by it's content, which makes perfect sense.Pre-order now.
Amrywiol / Various
Y Record Goch
10" vinyl | £13.00
Caneuon newydd sbon gan rai o artistiaid mwyaf blaenllaw Cymru. Mae'r record gyntaf yn cynnwys caneuon newydd gan Cowbois Rhos Botwnnog, Dau Cefn, Y Bwgan a Sen Segur.

Brand new songs by some of Wales' leading artists. The first record includes new songs by Cowbois Rhos Botwnnog, Dau Cefn, Y Bwgan and Sen Segur.
Jen Jeniro
Swimming Limbs
10" vinyl | £7.00
EP 5 can ddwy-ieithog newydd gan Jen Jeniro ar feinyl argraffiad cyfyngedig 10"; unwaith eto wedi ei recordio gyda John Lawrence yn Stiwdio Nant-y-Benglog

Jen Jeniro's new 5 song bilingual EP on limited edition 10" vinyl; once again recorded with John Lawrence at Nant-y-Benglog Studios, and is the first release from new the label - I KA CHING Records.
Huw Haul
Dyn o'r Coed
CD | £10.00
Dyma albym cyntaf Huw Haul, sef Dyn o'r Coed. Prosiect cerddorol newydd ydy Huw Haul, gyda swn roc melodig, gwreiddiol yn cyfuno gyda elfennau electronig a gwerinol.

Huw Haul is a new musical project, with a melodic, original rock sound combined with electronic and folk elements.
Galwad y Mynydd
Galw Eto
CD | £10.00
Albym cyntaf Galwad y Mynydd ers bron i 40 mlynedd.

The first new album by Galwad y Mynydd for nearly forty years.
Lowri Evans
Dydd a Nos
CD | £10.00
Yr albym diweddaraf gan y canwr cyfansoddwr o Sir Benfro, Lowri Evans.

The latest album from the popular singer songwriter from pembrokeshire, Lowri Evans.
Houdini Dax
You Belong to Dax Darling
CD | £10.00
Albym cyntaf y band ifanc cyffrous o Gaerdydd, Houdini Dax.

Houdini Dax are Cardiff’s bulgingly exciting up and coming sensation, born from the mucky coitus of psychedelic Beatles, The Kinks and Arctic Monkeys. This is their new album,
Rapscaliwn
Rapscaliwn
CD | £10.00
‘Fi di Rapsgaliwn – rapiwr gorau’r byd, mae popeth dwi’n ddweud yn odli o hyd!’. Mae albwm'r newydd yn cynnwys 27 o ganeuon o’i gyfres deledu Rapsgaliwn.

The album contains 27 songs which have featured on the popular TV series.

Uchafbwyntiau Diweddar Recent Highlights

Geraint Jar...
Brecwast A..
CD | £10.00
Sweet Baboo
Girl Under a..
10" vinyl | £10
Gwyneth Glyn
Cainc
CD | £13.00
Cerys Math..
Earthquake
CD | £13.00
The Keys
Bitten by W...
CD | £10.00
Al Lewis Band
Ar Gof a Ch...
CD | £10.00
Sen Segur
Pen Rhydd
CD | £4.00
Lleuwen
Tân
CD | £10.00

Sadwrn.com Cyf | 89 Station Road | Llandaf North | Caerdydd / Cardiff
Rhif Cofrestredig / Registration Number: 06745244

No comments:

Post a comment