1.5.11

Les Morrison

Trist oedd clywed am Les Morrison a fu farw wythnos diwethaf.
Roedd yn un o arwyr mawr y Sin yn Nghymru gyda ei ddylanwad wedi cyffwrdd pawb gyda diddordeb yn ngherddoriaeth yn Nghymru. Yn gerddor, cynhyrchydd, technegydd sain a pherchennog Stiwdio Les bu yn ymwneud a bandiau fel Maffia Mr Huws, Jecsyn Ffeif, Steve Eaves, Hefin Huws heb son am fod yn gefn i sawl band o Fethesda a thu hwnt.

Dyma fideo o Les yn gwireddu ei freuddwyd o chware yn Nashville ( iaith gref)


Ar ei wefan talodd Gruff Rhys deyrnged arbennig iddo.

"Anodd iawn ydi cyfleu a crynhoi colli Les, am y tro dyma ymgais dan sioc i gofnodi rywbeth am yr arwr addfwyn ac anturiaethwr yma, a gefnogodd gerddorion ei fro i’r carn.
Ymysg ei ddoniau; Gwr, Tad, Taid, Awdur caneuon, cynhyrchydd, cerddor, technegydd sain, cyfarwyddwr, plastrwr, elusenwr, cymwynaswr, Rhwydweithiwr o fri, catalyst i newid, pen label recordio, rheolwr stiwdio, athro. Colled anferthol i’w deulu, ei gymuned ac i gymuned fyd-eang o gerddorion. Diolch Les. Bydd byth dy debyg ac fe gofiwn dy garedigrwydd ath gyfeillgarwch am byth."

No comments:

Post a comment