26.5.11

Gwyl Trip / Gig Race Horses #gigspc

RACE HORSES
WE ARE ANIMAL
YUCATAN
GINTIS
 
Gan fod Gwyl Trip wedi ei ganslo eleni, mi fydd gig yn nghlwb Base, Bangor. 
£3 ar y drws. Drysau am 8.30, a'r band ola' yn gorffen am 1yb. 28ain o Fai 2011

Gwyl Nyth Tu Allan - 28 o Fai 2011 #gigspc

Gŵyl Nyth Tu Allan

Gŵyl-fechan-fach Nyth Tu Allan
yng ngwmni...

Amserlen Tu Allan// /

2pm - OSH TAL vs SPIKES DJ Set
3.00 - ALUN GAFFEY
3.45 - LLWCH Y GORNEL
4.30 - RENE GRIFFITHS
5.15 - THE THYME MACHINE
6.00 - VIOLAS
7.00 - MR PHORMULA
8.00 - SEN SEGUR
9.00 - SIBRYDION

Amserlen Tu Fewn//

10.15 - HAYDON [Land of Bingo] DJ Set
11.00 - POKET TREZ
11.45 - IFAN DAFYDD DJ Set
12.30 - NYTH DJ's
Dewch draw i fwynhau cerddoriaeth hyfryd, bwyd a diod anhygoel, ambell i gem wallgo a chwmni llon yn yr awyr iach. Fe fyddwch chi wrth eich bodd!

Pryd: 28 Mai 2011, 14:00 - 01:00
Ble: Gwdihŵ, Cafe Bar

21.5.11

20.5.11

Caryl Parry Jones - yn Fyw #gigspc


Theatr Soar
Merthyr Tudful
10fed o Fehefin 2011 2000
Tocynnau £8
01685 722176

Race Horses, Sen Segur, - Betws y Coed #gigspc

Y Gwydyr Betws y Coed
21 Mai 2011 2000

Noson Lawnsiad
Pen Rhydd - Sen Segur

Pen Rhydd - Sen Segur

Top Tiwns ar Ei-Tiwns

13.5.11

Bedroc 2011 - Gwyl Gymraeg Beddllwynog #gigspc

17 -19 o Fehefin 2011
Sibrydion, Dewi Pws, Yr Hwntws, Gai Toms, Clustiau Cwn, Bob Delyn, Lowri Evans, Mr Huw, Twmffat, Breichiau Hir, Crash Disco, Sen Segur, Nos Sadwrn Bach, Alien Square, Bevan a Battrick + mwy

Ffoniwch 01685 373770 am docynnau

Yucatan, Aron Elias, DJ Sleiddyn +mwy #gigspc

27:05:2011 2100
Y Llangollen , Bethesda

6.5.11

Les Morrison - Rhaglen Lisa Gwilym

Mi fydd rhaglen fyw i gofio bywyd Les Morrison yn cael ei ddarlledu heno, Nos Wener am 2200.
Yn mysg y gwesteion Lisa Gwilym yn talu teyrnged i Les bydd Archie, Sion Maffia, Hefin Huws, Dic Ben a Pwyll ap Sion.

Ceisiwch wrando er mwyn clywed am y dylanwad mawr roddodd Les Morrison ar y Sin Gerddoriaeth yn Nghymru.

Rhaglen Lisa Gwilym Nos Wener 6ed o Fai 2011 20:00 ar BBC Radio Cymru

1.5.11

Les Morrison

Trist oedd clywed am Les Morrison a fu farw wythnos diwethaf.
Roedd yn un o arwyr mawr y Sin yn Nghymru gyda ei ddylanwad wedi cyffwrdd pawb gyda diddordeb yn ngherddoriaeth yn Nghymru. Yn gerddor, cynhyrchydd, technegydd sain a pherchennog Stiwdio Les bu yn ymwneud a bandiau fel Maffia Mr Huws, Jecsyn Ffeif, Steve Eaves, Hefin Huws heb son am fod yn gefn i sawl band o Fethesda a thu hwnt.

Dyma fideo o Les yn gwireddu ei freuddwyd o chware yn Nashville ( iaith gref)


Ar ei wefan talodd Gruff Rhys deyrnged arbennig iddo.

"Anodd iawn ydi cyfleu a crynhoi colli Les, am y tro dyma ymgais dan sioc i gofnodi rywbeth am yr arwr addfwyn ac anturiaethwr yma, a gefnogodd gerddorion ei fro i’r carn.
Ymysg ei ddoniau; Gwr, Tad, Taid, Awdur caneuon, cynhyrchydd, cerddor, technegydd sain, cyfarwyddwr, plastrwr, elusenwr, cymwynaswr, Rhwydweithiwr o fri, catalyst i newid, pen label recordio, rheolwr stiwdio, athro. Colled anferthol i’w deulu, ei gymuned ac i gymuned fyd-eang o gerddorion. Diolch Les. Bydd byth dy debyg ac fe gofiwn dy garedigrwydd ath gyfeillgarwch am byth."

Y Banc - Dwy Ailwapiad Gwych @ybanc

Yn ffresh o ether y we Gymraeg dyma Y Banc a dwy o ailwapiadau House arbennig.Messner - Golygu Dim (Remics Banc) by Banc

Derwyddon - Bwthyn (Remics Banc) by Banc


Ma rhain yn wych ac yn chwa o awyr iach. Da iawn y Banc

Dilynwch y Banc ar Twitter   http://twitter.com/#!/ybanc