27.4.11

RHYBYDD . Newid yn amser a lleoliad gig Y Niwl a Trwbador

Neges gan Iwan Goleuo

***dyddiad a lleoliad newydd***new date and location***
Ymddiheuriadau am y trafferth, ond rydan ni wedi gorfod newid dyddiad a lleoliad gig Y Niwl a Trwbador. Fydd o nawr ar nos Iau Mai 12fed yn Y Dolydd/Meadowsweet yn Llanrwst.

Hwn fydd gig ola Y Niwl cyn iddyn nhw fynd ar daith gyda Gruff Rhys i 'Merica am wythnosa! Fydda nhw ddim yn chwarae eto yng Nghymru tan mis Gorffennaf.

Mynediad dal i fod am ddim!

No comments:

Post a comment