21.4.11

Noson Arbennig Amrwd

Nos Wener bydd Huw Evans yn gwahodd y criw tu ol i Amrwd.com i'w stiwdio moethus. Ma PopCymru yn ffans mawr o'r gerddoriaeth mae Amrwd yn ei ryddhau a'r Pocast Jazz Ffync a gemau fideo sydd yn glanio ar ein peiriant MP3 yn aml.

Os da chi di arfer gwrando ar Emrys a Iwan yn paldaruo ar eu podcast wel mi gaiff y genedl gyfa a thu hwnt ymuno nos Wener yma 22/04/11 am 2200 ar raglen Huw Evans ar BBC Radio Cymru

No comments:

Post a comment