4.4.11

Creision Hud - Colli Cwch @creisionhud @lisagwilym


Wedi clywed can nesaf Creision Hud ar rhaglen Lisa Gwilym ar C2 BBC Radio Cymru.

Ma hon yn sengl wirioneddol wych yn llawn gitars. Gwyliwch allan am y rhan Brodyr-esq.

Gwledd arall o brosiect sydd yn gweld Creision Hud yn rhyddhau sengl bob mis am y chwe mis cyntaf 2011.

Mi fydd hon ar rhestr senglau gorau 2011/12

Ar gael iw lawrlwytho drwy wefan Siop Pop Cymru
ar yr 18fed o Ebrill 2011

No comments:

Post a comment