27.4.11

RHYBYDD . Newid yn amser a lleoliad gig Y Niwl a Trwbador

Neges gan Iwan Goleuo

***dyddiad a lleoliad newydd***new date and location***
Ymddiheuriadau am y trafferth, ond rydan ni wedi gorfod newid dyddiad a lleoliad gig Y Niwl a Trwbador. Fydd o nawr ar nos Iau Mai 12fed yn Y Dolydd/Meadowsweet yn Llanrwst.

Hwn fydd gig ola Y Niwl cyn iddyn nhw fynd ar daith gyda Gruff Rhys i 'Merica am wythnosa! Fydda nhw ddim yn chwarae eto yng Nghymru tan mis Gorffennaf.

Mynediad dal i fod am ddim!

25.4.11

Dau Cefn - Cariad

Cariad by Dau Cefn

Gwyl Nyth Tu Allan

28/5/11
Gwdihw Cafe Bar

yng nghwmni
SIBRYDION
VIOLAS
SEN SEGUR
THE THYME MACHINE
LAND OF BINGO Dj Set
GEORGIA RUTH WILLIAMS
POKET TREZ
ALUN GAFFEY
IFAN DAFYDD

21.4.11

She Said - Creision Hud

Noson Arbennig Amrwd

Nos Wener bydd Huw Evans yn gwahodd y criw tu ol i Amrwd.com i'w stiwdio moethus. Ma PopCymru yn ffans mawr o'r gerddoriaeth mae Amrwd yn ei ryddhau a'r Pocast Jazz Ffync a gemau fideo sydd yn glanio ar ein peiriant MP3 yn aml.

Os da chi di arfer gwrando ar Emrys a Iwan yn paldaruo ar eu podcast wel mi gaiff y genedl gyfa a thu hwnt ymuno nos Wener yma 22/04/11 am 2200 ar raglen Huw Evans ar BBC Radio Cymru

Caffi Conwy Falls Heno - Jen Jeniro a Cowbois Rhos Botwnnog


Ewch yno yn llu. (Mae'r coffi yn fendigedig)

Lawrlwythiad Am Ddim Erbyn Hyn - Kevin

Erbyn Hyn by amrwd

www.amrwd.com

16.4.11

Lawrlwythwch artistiaid Gwobrau Rap 2011

Siop un stop ar gyfer lawrlwytho artistiaid a enwebwyd ac ennillodd yn Ngwobrau Roc a Phop BBC Radio Cymru 2011.


Band/Artist 2011
Enillwyr - Yr Ods

Artist Gwrywaidd 2011
Enillydd - Al Lewis

Artist Benywaidd 2011
Enillydd - Cate Le Bon
Heledd Watkins

Gwobr Siart C2 2011
Race Horses

Artist Ddaeth i Amlygrwydd 2011
Enillydd - Crash.Disco
Sen Segur

Sesiwn C2 2011
Enillwyr - Y Gwylanod
Violas

Cyfansoddwr y Flwyddyn 2011
Enillydd - Gareth Bonello

Albym y Flwyddyn 2011

Enillwyr: Y Niwl - Y Niwl

Dyddiau Du, Dyddiau Gwyn - Cowbois Rhos Botwnnog
Llechan Wlyb - Gwibdaith Hen Frân
Nos Da - Gildas


Band Byw 2011
Enillwyr - Y Niwl
Colorama
Masters in France
Yr Ods

Can y Flwyddyn 2011
Enillydd - Dolphin Pinc a Melyn - Jen Jeniro
Cofio chdi o'r ysgol - Yr Ods
Pan ddaw'r nos - Colorama
Y Bel yn rowlio - Yr Ods

Cynhyrchydd y Flwyddyn 2011
Enillydd - David Wrench
John Lawrence
Llion Robertson
Richard Roberts

Gwobr Cyfraniad Arbennig 2011
Steve Eaves7.4.11

Band y flwyddyn - Yr Ods #gwobraurap

Llun www.bbc.co.uk/c2
Llongyfarchiadau i'r Ods am ennill band y flwyddyn yn Gwobrau Roc a Phop BBC Radio Cymru 2011

#GwobrauRap drwy'r dydd

Mi fydd Gwobrau RAP yn cyhoeddi nifer o ennillwyr 2011 yn ystod rhagleni y dydd ar Radio Cymru.
Daliwch fyny gyda'r cyhoeddiadau drwy ddilyn y gwobrau ar Twitter neu cipiwch olwg ar wefan Gwobrau RAP


4.4.11

Creision Hud - Colli Cwch @creisionhud @lisagwilym


Wedi clywed can nesaf Creision Hud ar rhaglen Lisa Gwilym ar C2 BBC Radio Cymru.

Ma hon yn sengl wirioneddol wych yn llawn gitars. Gwyliwch allan am y rhan Brodyr-esq.

Gwledd arall o brosiect sydd yn gweld Creision Hud yn rhyddhau sengl bob mis am y chwe mis cyntaf 2011.

Mi fydd hon ar rhestr senglau gorau 2011/12

Ar gael iw lawrlwytho drwy wefan Siop Pop Cymru
ar yr 18fed o Ebrill 2011

Steve Eaves - Gwobr Cyfraniad Arbennig Gwobrau RAP

Llongyfarchiadau mawr i Steve Eaves am enill gwobr Cyfraniad Arbennig Gwobrau RAP 2011 BBC Radio Cymru.

Mae Steve yn un or talentau hynod sydd yn creu cerddoriaeth unigryw prydferth ond eto gyda'r dylanwad y felan a roc yn gryf yn ei ganeuon.

Os nad ydych wedi clywed Steve Eaves neu yn ffans ag eisiau casgliad o rhai o'i ganeuon mae yna bocs set sydd yn cynnwys clasuron  fel  "Traws Cambria" , " Canol Llonydd Distaw" ar hynod wych "Hydref Eto" wedi ei rhyddhau yn ddiweddar.


Mae 72 o ganeuon Steve Eaves ar gael mewn bocs set - Ffoaduriaid ar gael drwy Siop Pop Cymru