6.3.11

Can i Gymru 2011 #cig11

Heno mae'r rownd derfynol Can i Gymru 2011, llai camp na'r Eurovision ond yn gampus iawn gyda 8 can yn mynd am y wobr.
Gwyliwch y cyfan ar S4C heno am 1930
Ewch i'r wefan Can i Gymru  am gefndir y cyfansoddwyr.
Dilynwch #cig11 ar Twitter i gael darllen barn Trydarwyr yn fyw wrth i'r rhaglen gael ei ddarlledu.
Pob hwyl i bawb sydd yn cael Parti Can i Gymru heno, gobeithio gawn ni wledd o Bop.
No comments:

Post a comment