10.3.11

Bandit yn Gigio

I'r rhai fethodd y rhaglen gyntaf o Bandit yn Gigio (fel PC ahhem!!)
Mae modd ei wylio heno nos Iau am 2315
Huw a Huw fydd yn cyflwyno Colorama, Violas a Cloud4mations o Neuadd Hendref, Bangor.
Perfformiadau gwych gyda fformat yn Gigio yn gweithio gan ein bod yn gweld y bandiau mewn cynefin naturiol - ar lwyfan yn perfformio yn fyw.

Gyda set Colorama (yn enwedig Carwyn ei ffryntman o fri) yn uchafbwynt i'r rhaglen os yda chi wedi methu yr ailddarlledu mae modd gwylio y cyfan ar wefan S4Clic


Bandit yn Gigio ar S4C Nos Fawrth am 2200

No comments:

Post a comment