27.3.11

Bedd gan #CreisionHud - Gwych

Dyma sengl wych gan @CreisionHud . Lawrlwythwch rwan o fama. Trac bendigedig gyda middle 8 gwych (angen i'w samplo @DylMei) Lot o gitars gwych. Methu aros i'r sengl nesaf mis Ebrill.

26.3.11

Sengl newydd #CreisionHud - Bedd allan yfory

Bedd

Ar gael o Siop Pop Cymru


R.I.P. S.R.G - C2 Radio Cymru

O flog C2 Radio CymruYn dilyn nifer o erthyglau a sylwadau diweddar am dranc y Sîn Roc Gymraeg, bydd trafodaeth arbennig ar raglen Huw Stephens yn edrych ar ddyfodol cerddoriaeth yn yr iaith Gymraeg.
Bydd Huw a'i banelwyr yn trafod dyfodol gigio a'r sîn fyw, yr anghydfod PRS, cynulleidfaoedd Cymru, yr her sy'n wybebu unrhyw un sydd am ryddhau cerddoriaeth a llawer mwy.
Rydym am i CHI fod yn rhan o'r drafodaeth.
Bydd modd cysylltu ar y noson ar Facebook a Twitter a thrwy e-bostio a tecstio. Oes genych chi gwestiwn i'n panelwyr?
Y panel fydd:
Owain Schiavone: Golygydd Y Selar ac awdur yr erthygl 'R.I.P SRG'
Hefin Jos: Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig a rheolwr label Sbrigyn Ymborth
Dilwyn Llwyd: Trefnydd gigs a gwyliau 'Coll' a phrif leisydd Yucatan
Ymunwch â ni'n fyw am 10, nos Lun yr 28ain o Fawrth.

25.3.11

Cylchlythur Clwb Ifor Bach - Gig Olaf Derwyddon Dr Gonzo

  Newyddion Diweddaraf...
Digwyddiadau 2011
Derwyddon Dr Gonzo  / Plyci / DJ Gareth Potter
!! GIG OLA DERWYDDON DR GONZO!!

Noson gem Cymru v. Lloegr yn y peldroed a pwy gwell i gael i chware ar y noson i ddathlu buddugoliaeth Cymru ond Derwyddon Dr Gonzo. Yr artist electroneg Plyci fydd yn cefnogi.
 Nos Sadwrn 26 Mawrth | 8pm | £6
Land of Bingo / Dau Cefn / Trwbador / DJ Meic P
Proseict newydd Rhys Jakokoyak yw Land of Bingo, pop elctroneg gwych. Daw cefnogaeth gan Dau Cefn, sydd wedi rhyddhau un o'u albyms gorau yn 2010, a Trwbador, band ifanc o Gaerfyrddin syn creu folktronica Cymreig arbennig.
 Nos Sadwrn 9 Ebrill | 8pm | £5
Yr Ods / Y Trydan & 1
Ymweliad cynta Yr Ods i Glwb Ifor ers mis Hydref diwethaf. Cyfle i glywed y caneuon oddi ar ei EP diweddaraf. Band ifanc o dde Cymru yw Y Trydan sydd wedi creu tipyn o enw i'w hunain ers glanio ar y sin yn gynharach eleni.
 Nos Sadwrn 14 Mai | 8pm | £6

17.3.11

Y Diwedd i'r Derwyddon

Yn ol cyfweliad i Golwg360 mi fydd Dewyddon Dr Gonzo yn dod i ben ddiwedd mis Mawrth 2011
Yn ol Ifan Tomos or grwp

“Does dim llawer o neb yn mynd i weld bandiau newydd Cymraeg, chwaith. Does yna ddim digon o gefnogaeth." "Mae llwyth yn mynd i weld Sibrydion, ond mae’n anoddach i fandiau newydd am nad oes cymaint o ddiddordeb.”

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl ar wefan Golwg360

Land of Bingo : Dau Cefn : Trwbador Clwb Ifor Bach #gigspc

Clwb Ifor Bach 09/04/11 
2000  £5


10.3.11

Y Selar - Mis Ebrill

Mynwch gopi newydd o Selar heddiw
Rhifyn y llawn dop o glawr i glawr gyda 
cyfweliad gyda'r hyfryd Trwbador, hanes Unnos, Al Lewis ar y clawr
a chanlyniadau Gwobrau selar 2010 gyda pawb enillodd yn haeddu y clod.

Y Selar mis Ebrill - http://www.y-selar.com/

Bandit yn Gigio

I'r rhai fethodd y rhaglen gyntaf o Bandit yn Gigio (fel PC ahhem!!)
Mae modd ei wylio heno nos Iau am 2315
Huw a Huw fydd yn cyflwyno Colorama, Violas a Cloud4mations o Neuadd Hendref, Bangor.
Perfformiadau gwych gyda fformat yn Gigio yn gweithio gan ein bod yn gweld y bandiau mewn cynefin naturiol - ar lwyfan yn perfformio yn fyw.

Gyda set Colorama (yn enwedig Carwyn ei ffryntman o fri) yn uchafbwynt i'r rhaglen os yda chi wedi methu yr ailddarlledu mae modd gwylio y cyfan ar wefan S4Clic


Bandit yn Gigio ar S4C Nos Fawrth am 2200

6.3.11

Llongyfarchiadau i Ynyr, Steve, a Tesni gyda'r gan Rhywyn y Rhywle - enillwyr Can i Gymru 2011

Prynwch  ganeuon Can i Gymru 2011 ar iTunes


Artistiaid Amrywiol

Can i Gymru 2011 #cig11

Heno mae'r rownd derfynol Can i Gymru 2011, llai camp na'r Eurovision ond yn gampus iawn gyda 8 can yn mynd am y wobr.
Gwyliwch y cyfan ar S4C heno am 1930
Ewch i'r wefan Can i Gymru  am gefndir y cyfansoddwyr.
Dilynwch #cig11 ar Twitter i gael darllen barn Trydarwyr yn fyw wrth i'r rhaglen gael ei ddarlledu.
Pob hwyl i bawb sydd yn cael Parti Can i Gymru heno, gobeithio gawn ni wledd o Bop.