11.2.11

Streic y cerddorion - Mawrth y 1af

Efallai na fydd Radio Cymru na Radio Wales yn cael chwarae caneuon gan rhai o artisitiad amlycaf Cymru ar Fawrth y 1af. Mewn ymgyrch sydd yn datgan pryder am y swm o arian sydd yn cael ei dalu i artisitiaid gan y cyfrynghau mae yna rhestr o artisitiaid wedi datgan ei ymrwyniad i'r streic.

Dyma ddatganiad o wefan facebook yr ymgyrch-

Mae grwp o gerddorion wedi dod at ei gilydd yn datgan pryder dybryd am werth ein cynnyrch ar Radio Cymru.
Rydym o’r farn ein bod yn haeddu gwell na 49 ceiniog y funud fel sydd ar hyn o bryd i adlewyrchu’n deg werth cerddoriaeth Gymraeg i’r cyfryngau, sydd mor ddibynnol ar ein gwaith.

Ysgrifennwn atoch yn eich gwahodd i arwyddo’ch enw yn datgan eich bod yn cytuno i gymryd rhan mewn protest ar Ddydd Gwyl Dewi eleni, yn tynnu yn ol... yr hawl i’r BBC ddefnyddio ein cynnyrch ar Radio Cymru am 24 awr. Bydd llythyr yn cael ei anfon at bennaethiaid BBC Wales a BBC yn ganolog gyda rhestr o’r cerddorion sy’n tynnu yn ol ei gweithiau o Radio Cymru yn amgaeedig.

Bydd y brotest yn digwydd dros gyfnod o 24 awr ar Fawrth y 1af.

Yn gywir,

Aled Wyn Hughes
Aled Wyn Jones
Alun Sbardun Huws
Arfon Wyn
Arwel Lloyd
Barry Jones
Branwen Williams
Bryn Fon
Carwyn Jones
Catrin Finch
Chris ab Alun
Cian Ciaran
Dafydd Hughes
Dai Lloyd
Daniel Lloyd
Deian ap Rhisiart
Dewi Pws Morris
Dilwyn Llwyd
Ed Holden
Elidir Jones
Elinor Bennett
Emyr Huws Jones
Eryl Jones
Eurig Roberts
Euron Jones
Fflur Dafydd
Fflur Scott
Gai Toms
Geraint Lovgreen
Gethin Evans
Gethin Thomas
Griff Lynch
Gronw Roberts
Gwilym Morus
Gwyn Jones
Huw Owen
Hywel Wigley
Iwan Hughes
Iestyn Jones
Ianto Phillips
John Griffiths
Jamie Bevan
Kerry Walters
Lleuwen Steffan
Llinos Eleri Jones
Llyr Pari
Lowri Evans
Mared Lenny
Mark Roberts
MC Mabon
Meic Stevens
Meilir Gwynedd
Osian Gwynedd
Osian Howells
Osian Rhys
Phil Lee Jones
Rhys Aneurin
Rhys Martin
Rhys Mwyn
Ryan Kift
Sarah Louise
Sian Davies
Sian James
Sion Owen
Sion Richards
Steve Eaves
Twm Morys
Ynyr Roberts
Ywain Gwynedd


O wefan Facebook y streic

No comments:

Post a comment