1.2.11

Heno ar Unnos - Trwbador ac Eilir Pierce

Ma hon  yn mynd i fod yn sesiwn a hanner gyda y deuawd cerddorol o sir Gar yn cydweithio gyda'r athrylith Eilir Pierce.

Pierce sydd tu ol i Degawd Dawns, casgliad o 100 o'i ganeuon dawns a greuwyd rhwng 1996 i 2006 ac a rhyddhawyd ar CD yn 2007. Mae ganddo dalent hynod a boed iddo beidio stopio dawnsio byth.   http://www.eilirpierce.com

Yn mis Ionawr gwelwyd EP newydd gan Trwbador a oedd yn wych. Cerddoriaeth melodic lled electronic sydd yn atgoffa rhywyn o'r Cardigans cynnar. http://trwbador.co.uk/

Be ddaw o'r potyn llawn talent yma heno? Ma Pop Cymru yn edrych ymlaen yn fawr.


No comments:

Post a comment