24.2.11

Eve Goodman a Cai Patterson (Crwydro) - Bull Llangefni #gigpc

Gig Nos Sadwrn 26in yn Y Bull. Yn cychwyn am 9 o'gloch Eve Goodman ac wedyn Cai Patterson (Crwydro) Pris mynediad yn £2.00 ar y noson.
http://www.bullhotelanglesey.co.uk/22.2.11

Bedd - Creision Hud

"Mi fydd ein trydydd sengl, 'Bedd', allan ar itunes ar 27/03/11

Cofiwch fod 'Cyllell' ar itunes wan a mi fydd 'She Said' ar itunes ar y 28th mis yma!"

17.2.11

Ie dros Gymru - Yr Ods

Ail wampaid yr Ods o'r gan wych gan Bando.
Ar gael o http://www.plaidcymru.org/uploads/Videos_and_Music/01_Ie_dros_Gymru_mp3.mp3

Ni fydd y gan yma iw chlywed ar ein hoff sianeli cyfryngol oherwydd bod yna ddigwyddiad pwysig ar Fawrth y 3ydd a byddai ei chwarae yn anheg. ( allwn nhw wastad chwarae "Na na na na na dwi ddim isioi lyncu" gan Cefin Roberts o'r sioe gerdd Guto Nyth Cacwn i greu y balans politicaidd)

Felly mae Pop Cymru yn awgrymu bod pawb yn  lawrlwytho "Ie Dros Gymru a'i losgi ar CD a'i chwarae  yn eich ceir gyda'r ffenestri ar agor  neu yn uchel ar eich ffons symudol tan Fawrth y 3ydd.

Cofiwch bod fersiynau eraill ar gael.

Ie dros Gymru - Bando (Yr Hwyl ar y Mastiau)

Ie dros Gymru - Tokyu (CD Mawr y Plant)

LLWYBR LLAETHOG (DJ'S), CRASH.DISCO!, CREISION HUD & THEM LOVELY BOYS!

Dadcu a Ie Dros Gymru yn cyflwyno...

LLWYBR LLAETHOG (DJ'S), CRASH.DISCO!, CREISION HUD & THEM LOVELY BOYS!

Fydd elw'r gig yn mynd tuag at ymgyrch Ie Dros Gymru.


Gig llawn amrywiaeth gyda artistiaid hen a newydd, yn mynd o gerddoriaeth gwerinol i gerddoriaeth electro. Fydd e'n hwwwwyl!


Chwefror 24/Feburary 24, Y Fuwch Goch

www.myspace.com/llwybrllaethog

www.myspace.com/creisionhud

www.myspace.com/crashdiscomusic

www.myspace.com/themlovelyboys

16.2.11

Gwledd gan y meistr

Ar gael o Soundcloud mae gwledd o gerddoriaeth Dyl Mei (fel cerddor, cynhyrchydd neu ailwampiwr)
Latest tracks by dylmei

Gwrandewch, Mwynhewch.

15.2.11

#Unnos olaf (ond mae hi'n mynd i fod yn dda!)

Er mae hon efallai fydd yr Unnos olaf na hidier oherwydd mae yna wledd yn ein disgwyl.
O dan orychwyliaeth Mr Huw Evans bydd  casgliad talentog o gerddorion, rapwyr a chantorion.
Yn cymeryd rhan heno bydd

Y Cynhyrchydd ac aelod Nid Madagascar David Wrench http://www.myspace.com/dwrench

Y BlwchGurwr hynaws a cyn aelod or Drwwwgs - Mr Phormula AKA Ed Holden http://www.mrphormula.com/

Cyn aelod y grwp Datsyn ag MC o fri MC Mabon AKA Gruff Meredydd http://www.mcmabon.com/

ac i goroni y cyfan dwy o dywysogesau Pop Cymru

Ceri a Tesni o Pheena http://www.myspace.com/tesnij

Mi fydd y cyfan yn cael ei ffrydu ar www.bbc.co.uk/c2 yn fyw heno ac bydd rhaglen Unnos ymlaen nos fory am 2200.

I'r rhai fethodd sesiwn apSmith ewch i http://www.bbc.co.uk/radiocymru/c2/safle/unnos/orielau/rhaglen11.shtml
Gwrandewch ar sgrech Neil Maffia ar Addewid Tanddeuarol - Roc a Rol Cymraeg ar ei orau.

ag ar dudalen Facebook BBC Radio Cymru C2

11.2.11

Streic y cerddorion - Mawrth y 1af

Efallai na fydd Radio Cymru na Radio Wales yn cael chwarae caneuon gan rhai o artisitiad amlycaf Cymru ar Fawrth y 1af. Mewn ymgyrch sydd yn datgan pryder am y swm o arian sydd yn cael ei dalu i artisitiaid gan y cyfrynghau mae yna rhestr o artisitiaid wedi datgan ei ymrwyniad i'r streic.

Dyma ddatganiad o wefan facebook yr ymgyrch-

Mae grwp o gerddorion wedi dod at ei gilydd yn datgan pryder dybryd am werth ein cynnyrch ar Radio Cymru.
Rydym o’r farn ein bod yn haeddu gwell na 49 ceiniog y funud fel sydd ar hyn o bryd i adlewyrchu’n deg werth cerddoriaeth Gymraeg i’r cyfryngau, sydd mor ddibynnol ar ein gwaith.

Ysgrifennwn atoch yn eich gwahodd i arwyddo’ch enw yn datgan eich bod yn cytuno i gymryd rhan mewn protest ar Ddydd Gwyl Dewi eleni, yn tynnu yn ol... yr hawl i’r BBC ddefnyddio ein cynnyrch ar Radio Cymru am 24 awr. Bydd llythyr yn cael ei anfon at bennaethiaid BBC Wales a BBC yn ganolog gyda rhestr o’r cerddorion sy’n tynnu yn ol ei gweithiau o Radio Cymru yn amgaeedig.

Bydd y brotest yn digwydd dros gyfnod o 24 awr ar Fawrth y 1af.

Yn gywir,

Aled Wyn Hughes
Aled Wyn Jones
Alun Sbardun Huws
Arfon Wyn
Arwel Lloyd
Barry Jones
Branwen Williams
Bryn Fon
Carwyn Jones
Catrin Finch
Chris ab Alun
Cian Ciaran
Dafydd Hughes
Dai Lloyd
Daniel Lloyd
Deian ap Rhisiart
Dewi Pws Morris
Dilwyn Llwyd
Ed Holden
Elidir Jones
Elinor Bennett
Emyr Huws Jones
Eryl Jones
Eurig Roberts
Euron Jones
Fflur Dafydd
Fflur Scott
Gai Toms
Geraint Lovgreen
Gethin Evans
Gethin Thomas
Griff Lynch
Gronw Roberts
Gwilym Morus
Gwyn Jones
Huw Owen
Hywel Wigley
Iwan Hughes
Iestyn Jones
Ianto Phillips
John Griffiths
Jamie Bevan
Kerry Walters
Lleuwen Steffan
Llinos Eleri Jones
Llyr Pari
Lowri Evans
Mared Lenny
Mark Roberts
MC Mabon
Meic Stevens
Meilir Gwynedd
Osian Gwynedd
Osian Howells
Osian Rhys
Phil Lee Jones
Rhys Aneurin
Rhys Martin
Rhys Mwyn
Ryan Kift
Sarah Louise
Sian Davies
Sian James
Sion Owen
Sion Richards
Steve Eaves
Twm Morys
Ynyr Roberts
Ywain Gwynedd


O wefan Facebook y streic

9.2.11

Gig EISTEDDFOD RYNG-GOLEGOL CAERDYDD #gigspc

EISTEDDFOD RYNG-GOLEGOL CAERDYDD

Y Neuadd Fawr, Undeb Myfyrwyr Caerdydd

Eisteddfod yn cychwyn am 10.30 yb

Gig i'w ddilyn am 8.30 yh

Yr Ods
Derwyddon Dr Gonzo
Creision Hud
Y Bandana

18+

£9 o flawn llaw (tocynnau ar gael or Undeb a dros y we)
£10 ar y drws

Gigs Clwb Ifor Bach #gigspc

  Newyddion Diweddaraf...
Digwyddiadau 2011
Meic Stevens / Colorama / DJ Meic P
Does dim angen cyflwyniad ar gyfer Meic Stevens ond gyda'i fwriad i symud i fyw i Canada diwedd mis Chwefror ame'n debyg taw dyma'r tro olaf bydd yn bosib i chi ei wylio'n perfformio fyw cyn iddo ymadael. Gwenwch yn siwr ei eich bod yn archebu eich tocyn i weld y swynwr o Solfa yn perfformio unwaith eto. Daw cefnogaeth ar y noson gan Coloram, band sydd wedi gwneud tipyn o argraff dros y blwyddyn diwethaf.
 Nos Sadwrn 12 Chwefror | 8pm | £8
Bryn Fôn - set arbennig i ddathlu Pencampwriaeth y 6 Gwlad 
Perfformiad cyntaf y brenin Bryn yn Clwb Ifor ers dros 5 mlynedd. Ma'r gig ar noson yr unig gem Pencampwriaeth 6 Gwlad yng Nghymru (Cymru v. Iwerddon) sy'n digwydd ar ddydd Sadwrn, felly rydym yn disgwyl i'r gig werthu allan. Archebwch eich tocynnau nawr.
 Nos Sadwrn 12 Mawrth | 9pm | £10
Derwyddon Dr Gonzo & mwy 
Noson gem Cymru v. Lloegr yn y peldroed a pwy gwell i gael i chware ar y noson i ddathlu buddugoliaeth Cymru ond Derwyddon Dr Gonzo. Cefnogaeth i'w gadarnhau.
 Nos Sadwrn 26 Mawrth | 8pm | £6
Land of Bingo / Dau Cefn / Trwbador 
Proseict newydd Rhys Jakokoyak yw Land of Bingo, pop elctroneg gwych. Daw cefnogaeth gan Dau Cefn, sydd wedi rhyddhau un o'u albyms gorau yn 2010, a Trwbador, band ifanc o Gaerfyrddin syn creu folktronica Cymreig arbennig.
 Nos Sadwrn 9 Ebrill | 8pm | £5

8.2.11

Clwb Cymru - Storm FM

Rhaglen radio newydd ar Storm FM Bangor! Cyflwynwyr yn cynnwys Osian Williams, Ffion Rees a Meilyr Rees!


Dilynwch nhw ar Twitter @clwbcymru

Sesiwn Unnos - clincar arall heno.

Ar ol sesiwn wych wthnos diwethaf ( fama i bawb fethodd Eilir, Seiriol ar hyfryd Trwbador)
be sydd yn nghwdyn hudol criw Unnos heno?

Wel cymysegedd ffantastic o feirdd a chantorion ac yn wir enwogion o fri.

Yn cymeryd rhan ( ddim mewn unrhyw ordor arbenig) fydd
Gai "Anweledig" Toms
Nei "Pwy sy'n ddrwg" Karadog
Ifor ap "Madog y Morwr" Glyn
Idris " Jac y Jwc" Jones
Neil "The Godfather" Maffia
ac Alex "Y Drymar gwych o Borthmadog" Moller

Ellai ddim aros i weld be ddaw o'r sesiwn yma.
Mi fydd rhaglen Unnos ymlaen nos yfory am 2200 gyda Huw Evans
Joiwch y gwylio ar wefan BBC Radio Cymru

Dilynwch #Unnos ar Twitter -
ag ar dudalen Facebook BBC Radio Cymru C2

3.2.11

Y diweddaraf o Sadwrn.com


FacebookTwitter
SADWRN.COM

NEWYDDION | NEWS

Yn dilyn llwyddiant gostwng pris CDs mwya' poblogaidd 2010, rydym wedi penderfyny cynnig pump eitem newydd i chi am 20% yn llai na'r pris arferol - a hyn tan diwedd mis Chwefror! Da ni heb ddewis hen CDs chwaith... NA, dim llai na'r 5 albym sydd wedi denu'r mwya o sylw hyd yma yn 2011; GRUFF RHYS, JONNY, Y BANDANA, CATRIN FINCH a CYRION Ma manylion pellach am y pump albym isod, ynghyd a rhestr o CDs mwya poblogiadd 2010, jyst rhag ofn bo chi heb cael cyfle i'w prynu eto.
Following the success of last month's sale, we've decided to offer five new items for 20% less than their retail price - and this until the end of February! They aren't any old CDs either... we've picked the five album that have garnered the most attention so far in 2011; GRUFF RHYS, JONNY, Y BANDANA, CATRIN FINCH and CYRION. There are details for each below, as well as a list of the best selling CDs of 2010, just in case you haven't had a chance to buy them yet.
5 NEWYDD 2011 | 5 NEW FOR 2011
1. Gruff Rhys - Hotel Shampoo £10 £8
2. Jonny - Jonny £10 £8
3. Y Bandana - Y Bandana £10 £8
4. Catrin Finch - Annwm £12 £9.60
5. Cyrion - Surrounded £10 £8

 CYNNYRCH NEWYDD | NEW RELEASES

Gruff RhysGruff Rhys
Hotel Shampoo
CD | £8.00
Trydydd albym solo Gruff Rhys, a'r cyntaf ers Candylion nol yn 2007. Yn cynnwys y sengl 'Shark Ridden Waters' mae'r albym wedi'i enwi ar ol arfer Gruff o gasglu stwff ymolch gwestai tra'n teithio. Rhag-archebwch nawr.
'Hotel Shampoo' is Super Furry Animals frontman Gruff Rhys' third solo album, and his first since 'Candylion'. The album is named after Rhys' habit of hoarding complimentary hotel toiletries whilst on tour. Pre-order now.
JonnyJonnyJonnyCD | £8.00
Cyn aelodau Byd Dydd Sul a Zimmermans yw VVolves. Ma'er pedwarawd o Gaerdydd Sir Fynwy wedi cael tipyn o sylw yn 2010 gan Bethan Elfyn ag eraill. Dyma ei EP cyntaf.
Containing the songwriting talents of Norman Blake (Tennage Fanclub) and Euros Childs (Gorkys Zygotic Mynci) the debut album from Jonny is an irresistible slice of quality psychedelic pop.
Y BandanaY BandanaY BandanaCD | £8.00
Does dim dwywaith fod Y Bandana wedi hawlio sylw o’r eiliad y taranon nhw ar y sin gerddorol yng Nghymru. Y perfformiadau egnïol, hanner noeth sy’n tynnu torfeydd ifainc o Gaernarfon i Gaerdydd.
There’s no doubt that Y Bandana attracted a lot of attention from the moment they stormed on to the Welsh music scene. The highly energetic, half naked sets, which are a magnet for young crowds from Caernarfon down to Cardiff.
Catrin FinchCatrin FinchAnnwmCD | £9.60
Albym newydd y delynores talentog Catrin Finch. Ceir yma ferisynnau unigryw o ganeuon ac alawon gwerin traddodiadol Cymraeg.
The latest album from renowned Welsh Harpist Catrin Finch sees her explore and interpret traditional Welsh folk tracks.
CyrionCyrionSurroundedCD | £8.00
Ail albym brenin y sin electronica Cymraeg. Deg trac gwych o guriadau, bleeps a beats.
Second album by the maestro of Welsh electronica serves up ten awesome tracks of bleeps and beats.

  Siart 2010 | 2010 Chart

shadow
Gwyneth Glyn
Gwyneth Glyn
Wyneb Dros..
CD | £13.00
Y Niwl
Y Niwl
Y Niwl LP
CD | £10.00
Richard James
Richard Jam..
We Went Ri..
CD | £10.00
Cerys Matthews
Cerys Matth...
TIR
CD | £13.00
shadow
Race Horses
Race Horses
Goodbye Fa..
CD | £10.00
Cowbois Rhos Botwnnog
Cowbois Rh..
Dyddiau Du...
CD | £10.00
The Gentle Good
The Gentle G..
Tethered for..
CD | £10.00
Huw M
Huw M
Os Mewn S...
CD | £10.00