12.1.11

Unnos - wedi gwawrio

Llongyfarchiadau mawr i Y Cledrau, sef Cowbois Rhos Botwnnog a Karen Owen am greu EP 5 can yn sesiwn Unnos neithiwr.
Gwrandewch ar y EP yr eiliad yma ar wefan BBC Radio Cymru

Dilynwch y band wrth yddynt deithio ar y tren gyda'r thema yn parhau drwy'r caneuon.

Ffefryn Pop Cymru ydi Pwllheli sydd yn gampwaith Canu Gwlad  nas welwyd yn Nghymru ers y Cynghorwyr (sori ffans J a A).

Mae gweddill y traciau yn gymysgedd o ganeuon araf acwstig ac instriwmentals gyda'r traciau wedi ei cynhyrchu yn dda gyda swn  gitars y 60au yn wych.

Gwrandewch ar uchafbwyntiau y sesiwn heno ar Radio Cymru 2200

No comments:

Post a comment