30.1.11

Mr Huw a'i Afiechydon , Sen Segur #gigspc

Pethe Coll yn Cyflwyno
04:02:11 2100 Y Llangollen, Bethesda

29.1.11

Yn y Byffalo Bar Caerdydd Heno - VVolves, Land of Bingo a Plyci

Peski yn Cyflwyno
1900 £3 Buffalo Bar Caerdydd

Yn Nghlwb Ifor Bach Heno -Y Bandana, Creision Hud a Candelas

Gyda dau or bandiau yn lawnsio cynhyrch heno bydd hon yn noson gwerth mynd iddi yn Nghaerdydd heno.

Bydd y Bandana yn rhyddhau ei albym cyntaf  a Creision Hud yn rhyddhau sengl.

Yn clynu y cyfan rhwng y setiau fydd y DJ amryddawn MeicP

2000 Clwb Ifor Bach

http://www.myspace.com/ybandana

http://www.myspace.com/creisionhud

http://www.myspace.com/candelasband

28.1.11

Gwobrau Selar 2010

Dyma gyfle i chi enwebu eich hoff sengl, Ep, band artistiaid a.y.b. ar wefan Selar.
http://www.y-selar.com/gwobraur-selar/gwobraur-selar-2010/

Nid oes dyddiad eto ar pryd y bydd y canlyniadau ond defnyddiwch eich pleidlais.

26.1.11

Cravos a Morus - Sesiwn #Unnos

Ewch i wefan yma rwan http://www.bbc.co.uk/radiocymru/c2/safle/unnos/orielau/rhaglen9.shtml i gael clywed y wledd ffwnclyd a gafwyd ei greu neithiwr yn sesiwn Unnos.

Mae 4 can ffync/rhaglenheddlu70au/ lladin americanaidd  ar gael gyda Crav yn ychwanegu i'r mics tynn gyda ei rapio.

Mae'r caneuon yn swnio yn debyg iawn i albym wych diweddaraf GM ac efallai mae yr unig feirniadaeth sydd bod dylanwad cerddorol Cravos ddim i'w glywed yn amlwg.

Sesiwn wych arall, gwrandewch ar rhaglen sesiwn Unnos heno am 2200 ar BBC Radio Cymru.

25.1.11

#Unnos - 25/26ain o Ionawr 2011

Ar ddydd Santes Dwynwen gobeithio y bydd cariad yn magu rhwng Gwilym Morus a Steffan Cravos.

Dilynwch y cyfan ar y we yn fyw heno ac ar y brif rhaglen nos yfory am 2200 gyda Huw Evans.
www.bbc.co.uk/c2

Unnos ar Twitter

18.1.11

Heno ar Unnos 18/19 o Ionawr 2011

Yr artisitaid fydd yn cael noson di gwsg ar sesiwn Unnos heno fydd:

Griff ac Osian o'r Ods

Carwyn o Kim de Bills

Gwion o'r Race Horses


Dilynwch y cyfan ar wefan BBC Radio Cymru

ac ar eich rhwydwaith cymdeithasol cyfeillgar.

EP Yr Ods - Gostyngiad ar Sadwrn.com


Gyda gostyngiad o 20%, mynwch gopi o EP yr Ods o wefan Sadwrn.com heddiw.
Pris newyd £4.80

12.1.11

Unnos - wedi gwawrio

Llongyfarchiadau mawr i Y Cledrau, sef Cowbois Rhos Botwnnog a Karen Owen am greu EP 5 can yn sesiwn Unnos neithiwr.
Gwrandewch ar y EP yr eiliad yma ar wefan BBC Radio Cymru

Dilynwch y band wrth yddynt deithio ar y tren gyda'r thema yn parhau drwy'r caneuon.

Ffefryn Pop Cymru ydi Pwllheli sydd yn gampwaith Canu Gwlad  nas welwyd yn Nghymru ers y Cynghorwyr (sori ffans J a A).

Mae gweddill y traciau yn gymysgedd o ganeuon araf acwstig ac instriwmentals gyda'r traciau wedi ei cynhyrchu yn dda gyda swn  gitars y 60au yn wych.

Gwrandewch ar uchafbwyntiau y sesiwn heno ar Radio Cymru 2200

11.1.11

Artisitiad Unnos heno fydd - Cowbois Rhos Botwnnog a Karen Owen

Cyfuniad gwych o'r Cowbois ar bardd hynaws Karen Owen fydd ar y gweill heno.
Dilynwch nhw ar wefan y BBC neu dilynwch yr holl betha ar Twitter #unnos

Sesiwn Unnos - BBC Radio Cymru

(Llun: Gwefan C2)

Mae y gyfres wych Unnos yn dechrau heno ar BBC Radio Cymru. Mi fydd bandiau yn dechrau sgwennu/recordio am 6yp heno (dydd Mawrth) ac erbyn 8yb (dydd Mercher) mi fydd gan y genedl EP newydd sbon i'w mwynhau ar wefan Unnos.

Dilynwch y recordio ar y gwe gamera a'r blog ar wefan Unnos

Bydd uchafbwyntiau y noson yn cael ei ddarlledu ar Nos Fercher y 12fed am 2200 gyda Huw Evans

Pop hwyl i bawb fydd wrthi heno.