17.9.10

Gŵyl Gwydir yn llwyddiant

Gŵyl Gwydir yn llwyddiant: "
Llongyfarchiadau mawr i drefnwyr Gŵyl Gwydir dros y penwythnos – roedd yr ŵyl yn lwyddiant ysgubol yn ôl y sôn!
Hon yw dim ond ail flwyddyn yr ŵyl sy’n cael ei chynnal yng nghlwb y Legion yn Llanrwst, ac mae’n amlwg ei bod wedi cydio yn nychymyg gig garwyr lleol...a llai lleol.
Yn ôl y trefnwyr, roedd y ddwy noson wedi gwerthu allan yn y Legion, tra bod gardd gwrw y New Inn yn orlawn ar gyfer perfformiadau byw trwy gydol pnawn y dydd Sadwrn!
Er bod yr ŵyl wedi llwyddo i ddenu mwy o bobl..."

No comments:

Post a comment