20.12.10

Sesiwn Sen Segur

O wefan Myspace Sen Segur mae newyddion gwych:


Sesiwn Radio Fyw & Bandit
Fydd Sen Segur ar BBC Radio Cymru nos fercher 28 o Rhagfyr hefo 3 can newydd sbon, sy di cael eu recordio'n fyw ar gyfer rhaglen Lisa Gwilym. 

Y noson ar ol hynny, fydd yr hogiau yn ymddangos ar rhaglen arbennig o BANDIT hefo'r can 'Cyfoeth Gwlyb'.


Cofiwch checkio safle myspace 'ma dros yr wythnosau nesa, bydd 'na newyddion ynglyn yr EP yn fuan..."


Edrychwn ymlaen.

9.12.10

Y Selar - rhifyn Rhagfyr 2010

Mynwch eich copi am ddim o'ch
Siop Llyfrau/Recordiau Cymraeg agosaf
neu darllenwch y rhifyn ar y we.
http://issuu.com/y_selar/docs/v2/yselarlowres_-_rhag_10/8

www.y-selar.com/

5.12.10

Albym newydd Mr Huw ar gael am ddim

Bydd Albym newydd Mr Huw ar gael i'w lawrlwytho am ddim.
Yn ol tudalen Facebook Mr Huw bydd yr albwm ar gael o wefan
mrhuw.com o 12 or gloch heno.

29.11.10

Cerdyn Nadolig - Colorama

Anrheg Nadolig cynnar gan Colorama.
Gallwch  lawrlwytho y trac bendigedig
'Nadolig Llawen' am ddim o'r wefan
Soundcloud

Bydd yr EP ar gael ar y 6ed o Ragfyr.

Ewch i wefan See Monkey Do Monkey am fwy o wybodaeth

EP Gwrachod - Os Gowni plis peidio?

EP 3 trac gan y rhai tu ol i Plant Bach Anifyr.
Gwrandewch am fersiwn 8bit o Breuddwyd Roc a Rol gan E.H.D.

Mi fydd yr EP ar gael ar y 8fed o Rhagfyr.

Gwrandewch arno rwan

http://gwrachod.bandcamp.comwww.amrwd.com/blog

Mynediad am Ddim - Hen Hen Bryd

Allan heddiw ar label Sain

10 o draciau newydd yn cael ei canu gan Mynediad am Ddim

Ar gael o | sainwales.com |

27.11.10

Creision Hud i ryddhau sengl bob mis yn 2011

Yn ol blog MySpace Creision Hud mi fydd sengl gan y band yn cael ei rhyddhau bob mis yn 2011.( am y 6 mis cyntaf)
Ym mis Ionawr mi fydd Cyllell yn cael ei rhyddhau ac yn Chwefror bydd She Said.

Rhywbeth i edrych mlaen ato yn y 6 mis cyntaf flwyddyn nesaf.

24.11.10

Gentle Good - Tethered for the StormThe Gentle Good - Tethered for the Storm

Allan: 15fed o Dachwedd 2010
Label: Gwymon


Albwm yr wythnos ar rhaglen Lisa Gwilym , C2Ar gael o  | iTunes7digital | Sadwrn.com | Eich Siop Recordiau Cymraeg Lleol |


mwy gan yr Artist yma ar iTunes

3.11.10

Roc Radio - Gig Elusenol Radio Ysbyty Gwynedd


04/12/10 @ 1930
Neuadd PJ, Bangor

Artistiaid:
Brigyn : Mojo : Martin Beattie & Band : Sarah Louise : Sarah Wynn : Math Bolton & Band : Straight Jacket Legends: Y Cer : Disgo

27.10.10

Ypdets Galor.

Gwelwyd gyntaf ar Blog Amrwd
Ypdets Galor.: "

Helo plantos bach Amrwd.com, ma geni ypdets i bawb.

Sesiwn Amrwd 1af

Ma’ amrwd am drio cael artistiad amrywiol i recordio sesiynau acwstic (am wan) a gadael i chi bobl eu gwylio a lawrlwytho. Fel peilot bach, nath Iwan Huws ddod draw i recordio un yn yr ardd. Dyma chi un fidio (mae’r gweddill ar y wefan);Mai’n bosib lawrlwytho’r sesiwn fel MP3 am ddim, fyddi’n bosib lawrlwytho’r sesiwn fel fidio’n fuan.

Plelist Spotify Sion

Mae Sion (Bob, Jazzffync a Gemau Fidio), wedi neud plelist i’r wefan i chi gal gwrando ar Spotify, ewch yma i wrando iddi, mai’n dda.

Bandcamp

Yn fuan, fydd miwsic amrwd i gyd ar wefan bandcamp, mae hyn yn golygu fydd hi’n bosib gwrando i’r holl EPs etc. heb lawrlwytho unrwbeth. Hwre!

Ddat is ol,

Elis.

"

26.10.10

Heather Jones a Mwy


28ain o Hydref 2010
Gwesty'r Eryrod Llanrwst

http://www.facebook.com/event.php?eid=165195546829283

Ddim yn Segur

Mae Sen Segur wedi gorffen recordio gyda John Lawrence ac wrthin paratoi eu EP.

Yn y cyfamser mae'r band wedi rhoi anrheg bach i'w ffans ar My Space.


Mae Cyfoedd Gwlyb yn drac gwych gyda swn Hamond a beat psychadelic y 60au. 

Mi fydd Pop Cymru yn edrych ymlaen at glywed gweddill yr EP.


25.10.10

Sengl Newydd Clinigol - Cyfrinach


Allan heddiw.
Ar gael or canlynolPrynwch yn eich canoedd.

99% yn siwr mae yr Hobos ydi Alvy Singer

Yn ol datganiad ar MySpace neithiwr mae'r Hobos wedi marw on yn ei lle mae Alvy Singer sydd yn 99% o'r Hobos.

Yn ol pob son mae yna gerddoriaeth yn cael ei greu fel da ni'n darllen.

Mae'r cliches yn fyw. Dechrau newydd, enw newydd..... edrychwn ymlaen

Yn wreiddiol o Flog Cymdeithas y'r Hobos Unig

MySpace Alvy Singer http://www.myspace.com/alvysingeramrwd

23.10.10

17.10.10

Canllaw Cyfleus Swn 2010

Argraffwch y PDF yma gan y Journal of Plastik a'i ddefnyddio fel Canllaw Cyfleus o weithgareddau Swn eleni.
http://journalofplastik.com/swnselect.pdf

16.10.10

SenSegur yn dechrau ar eu EP

Yn ol MySpace.com/Sensegur mi fydd grwp o Benmachno yn dechrau ar EP newydd dan ofal y meistr zygotic, John Lawrence.
Yn ol y wefan y gobaith ydi gweld yr EP allan yn y Gwanwyn neu yn gynt.

Yn gynt gobeithio gan fod SenSegur yn swnion wych yn fyw ac y mae'n addawol iawn bod ei swn stiwdio yr un mor dda.

                                                                        (llun:Myspace)

15.10.10

Noson Electroneg Night

Noson Electroneg Night: "Nos Wener nesa yr 22ain o Hydref yn y Cardiff Arts Institute bydd Electroneg yn curadu noson fel rhan o gwyl Swn Huw Stephens. Yn chwarae’n fyw bydd Plyci, Dam Mantle a Quinoline Yellow, gyda Cian Ciaran o’r Super Furry Animals/Acid Casuals yn DJo a criw Electroneg yn mynd nol a mlaen i’r bar. Dewch yn lluuuuuuuuuuuuu £4 ar y drws, dechrau 7pm


Jen Jeniro ar BBC6 Music

O wefan y BBC
"BBC - BBC 6 Music Programmes - Marc Riley, 19/10/2010: "Jen Jeniro are making the effort for you, coming all the way from Snowdonia ... Jen Jeniro formed in Snowdonia in the summer of 2005 their first E.P called ...
www.bbc.co.uk/programmes/b00vdbv7""

Cowbois Rhos Botwnnog - Albym newydd

Gwelwyd gyntaf ar Maes-E, postiwyd gan Sbrigyn Ymborth

Dydd da bawb.

Pleser ydi cael d'eud y bydd albym newydd Cowbois Rhos Botwnnog yn cael ei rhyddhau ar Ragfyr 11. 
Os y gwrandewch chi'n astud ella clywch chi gan neu ddwy ar Radio Cymru yn eithaf buan.

Handi iawn, jysd cyn 'Dolig fel'na. Dewch i gyd -ganu - Cyfalafwyr rhonc ydym ni bob un...Maes-E

11.10.10

Jazzffync a Gemau Fideo - Rhaglen 7


Rhaglen rhif 7

Yn cynnwys

Technegau recordio yr Animals
Pa mor cwl ydi Lo-fi
Rhegfeydd jystified
a llawer llawer mwy.

Lawrlwythwch a mwynhewch.

Traciau newydd i'w clywed - Lleuwen, Gentle Good a Chwain
O wefan Myspace label gwymon mae traciau gan Lleuwen a The Gentle Good.
"Lle wyt ti heno Iesu Grist" yn werth gwrando arno.

http://www.myspace.com/gwymon

Hefyd ar un o hoff wefanu Pop Cymru sefmae na ddwy drac gan Chwain sef priosect Meic Parry.
Gwrandewch a lawrlwythwch y traciau o


The Peakz a John Lawrence


Am ddim yn Y Llangollen, Bethesda   15/10/10 am 9pm

10.10.10

Cyfrinach Clinigol

Na nid "gossip" am y grwp ydi hwn ond enw sengl newydd Clinigol fydd  ar gael ar Hydref y 25ain 2010.
Mae yna dair fersiwn o'r gan  "Cyfrinach" gyda Nia Medi a Geraint Pickard yn darparu'r trac lleisiol.

Roedd Geraint mewn caffi y we dodji rhywle dramor pan gysylltodd Pop Cymru a fo.

"Mae'n lot llai poppy na´r senglau dwetha" meddai gan ychwanegu

 "... ma na remix drum n bassey gan Cyrion a remix acwstig LUSH gan Dafydd o Alien Square"


ac mae Pop Cymru yn cytuno. Mae'r tair fersiwn yn wahanol ac yn wych.

Mi fydd y sengl ar gael ar ffurf digidol neu ar CD o Sadwrn.com neu eich siop recordiau lleol.

Gwrandewch ar rhagolwg o'r caneuon drwy glicio YMA


"Cyfrinach" gan Clinigol, allan ar Hydref 25ain 2010

Ar gael o
Amazon

Sadwrn.com

Cynyrch Clinigol ar Itunes

neu eich siop recordiau lleol.


Sesiwn C2 - Yr Angen
(llun: C2)

Gwrandewch ar sesiwn wych Yr Angen ar wefan C2

Tair can gan enillwyr Brwydyr y Bandiau.

Gwrandewch yma

C2, bob nos ar BBC Radio Cymru

6.10.10

Bandit 5/10/10 ar S4/Clic


Bandit 5ed o Hydref i'w weld ar S4/Clic.   Cliciwch yma

Huw Stephens a Huw Evans sy'n edrych yn ôl ar rai o uchafbwyntiau cerddorol yr haf ar Bandit. Colorama, Sibrydion a Race Horses sydd ymhlith y bandiau.5.10.10

Newyddion Mr Huw

Ffynhonnell Maes E

Wel, ma'r albym newydd bron yn barod a ma'r promos i gyd di dod yn nol ac yn barod i gael eu postio allan i sgymbags y cyfryngau.
Gyda gobaith (cryf drost ben) bydd yr albym allan dechra mis Rhagfyr ac yna i'ch swyno chi trwy dyddiau tywyll y nadolig.
Ond i aros am hyn, ma na anrheg bach fyny ar myspace mr huw i chdi!
Mi nes i recordio un o'r caneuon bydd ar yr albym newydd ar gyfer sioe Gwobrau RAP Radio Cymru. Mae fersiwn byw o 'Creaduriaid byw' fyny ar 
http://www.myspace.com/ymrhuw
i chdi gal clwad.

Bydd mwy o fanylion am yr albym newydd yn fuan.

Yr hynod ddiolchgar Huw!!! x   "

Cerwch i Myspace Mr Huw rwan i wrando ar Creaduriaid Duw, gwych!

30.9.10

Electroneg 1000


Albym Aml-Gyfrannog ar gael i'w lawrlwytho o

Dim ond £2

Artistiaid
Orcop/Plyci/Geraint Ffrancon/Quinoline Yellow/Acid Casuals/Cloud4mations/The Hidden Persuader/Y Pencadlys/Squawk/Zwolf/DD Denham/PSI/Crash.Disco!/ORCH400/Islet/Tidal Barrage/Frank Naughton/Evils
COLORMA / TACSI / SENSEGUR


Colorama
Tacsi
Sensegur

Stablau Royal Oak Betws y Coed

www.goleuo.org

29.9.10

Gigs Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig - Caernarfon


Yn rhan o ddathliadau y SCG yn 10 oed
bydd yna nifer o gigs wedi ei trefnu o gwmpas
tref Caernarfon.

07/10/10 - Yucatan      Galeri 

08/10/10 - Colorama, Alun Tan Lan, Sensegur     Morgan Lloyd

08/10/10 - Sian James, Gwilym Morus   Y Castell

Mi fydd pob gig yn rhad ag am ddim.TWMFFAT / SESH LLEFRITH


Nos Wener 1/10/10 Y Llangollen, Bethesda

Archebwch EP newydd Yr Ods


Archebwch EP newydd Yr Ods o flaen llaw
gan Sadwrn.com

Bydd yr EP sydd a'r teitl "Yr Ods" yn cael ei ryddhau
ar 16eg o Hydref.

17.9.10

Mr Phormula triple kaoss pad jam


Athrylith! Mr Phormula efo'i Kaoss Pads

#2 (SESIWN C2: DEMOCRATIAETH TSIENIEG II) - BREICHIAU HIR's MySpace Blog |

#2 (SESIWN C2: DEMOCRATIAETH TSIENIEG II) - BREICHIAU HIR's MySpace Blog |

datganiad newydd ar MySpace Breichiau Hir.

Gŵyl Gwydir yn llwyddiant

Gŵyl Gwydir yn llwyddiant: "
Llongyfarchiadau mawr i drefnwyr Gŵyl Gwydir dros y penwythnos – roedd yr ŵyl yn lwyddiant ysgubol yn ôl y sôn!
Hon yw dim ond ail flwyddyn yr ŵyl sy’n cael ei chynnal yng nghlwb y Legion yn Llanrwst, ac mae’n amlwg ei bod wedi cydio yn nychymyg gig garwyr lleol...a llai lleol.
Yn ôl y trefnwyr, roedd y ddwy noson wedi gwerthu allan yn y Legion, tra bod gardd gwrw y New Inn yn orlawn ar gyfer perfformiadau byw trwy gydol pnawn y dydd Sadwrn!
Er bod yr ŵyl wedi llwyddo i ddenu mwy o bobl..."

Gig CloC Oen - 02/10/10


Clwb Rheilffordd Bangor

Gwefan Facebook y gig

Gwefan Facebook Cloc Oen

13.9.10

Cyfweliad gyda Richard James ar wefan Art Rocker

Yn trafod ei albwm unigol cyntaf, Cate le Bon a bandiau addawol y sin yn Nghymru heddiw!
( y Morgrug, ie! gol.)

Artrocker.tv

Eira ag Off Beat gan Trwbador

Lawrlwythwch Eira ag Off Beat o safle Myspace Trwbador (chwiliwch am Free Song, rhaid cofrestru)

Hoff iawn o Off Beat gyda'i breaks popaidd.

EP allan yn fuan.

12.9.10

Wa Bala! 2010

Bandiau nos Wener 17 o Fedi 2010.

Gwibdaith Hen Fran,
Elin Fflyr,
Daniel Lloyd a Mr Pinc,
Mr Huw,

Llwyfan ychwanegol i'r Dj's a grwpiau eraill
Bar tan 2pm


Bydd angen cyflwyno cardiau adnabod ar unrhyw berson sydd yn cael eu hamau o fod yn yfed neu brynu alcohol o dan 18 oed, bydd methiant i wneud hynny yn arwain at i’r person gael eu herlyn oddi ar y maes. 
Dydd Sadwrn 18 o Fedi 2010
Sioe Stwnsh S4C,
Bunji Run,
Golf Simulator,
Sali Mali a'i Ffrindiau,
Bar, Bwyd, Peintio Gwynebau, Ffair Jolly Jungle, Gemau Dwr, Miwsig a llawer mwy!

Plant am Ddim, Oedolion £2
stwnsh

Bandiau Nos Sadwrn

Bryn Fon,
Gai Toms,
Candela,
Bandana,
Crwydro,
The Loaded Dice,
Sofa King Dirty
Llwyfan ychwanegol i'r Dj's a grwpiau eraill
Bar tan 2pm
Bydd angen cyflwyno cardiau adnabod ar unrhyw berson sydd yn cael eu hamau o fod yn yfed neu brynu alcohol o dan 18 oed, bydd methiant i wneud hynny yn arwain at i’r person gael eu herlyn oddi ar y maes.


http://www.wabala.co.uk/

7.9.10

Medi 24 Pen y Bryn Llanrwst

Trwbador
Sensegur
Aran Fon a Rob Dodd
Siddi
Bare Left
DJ Magi Dodd

7.30pm - Am ddim

www.goleuo.org